ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  رنگارنگ
تلویزیون انتخابات ریاست جمهوری
 
 
 
 

 

از مدتی پیش یک شبکه ماهواره ای به سمت ایران برنامه پخش می کند بنام"رنگارنگ". تلویزیون هفت خط و هفت رنگی است. شخصی به نام "داور ویسه" آن را اداره می کند که هیچ وقت هم صورت خود را نشان نمی دهد. ایشان همان است که در سال 1383 آقای هخا را علم کرد . این شبکه از جائی تبلیغات نمی گیرد و ظاهرا بند نافش به شکم صندوق ذخیره ارزی بند است که دراختیار دولت است. به تمام رهبران اپوزیسیون فحاشی می کند تا رد گم کند و مشوق اقدامات افراطی  مانند حمله به بسیج و یا خرابکاری در کارهای مختلف است تا چهره سوپر ضد رژیم داشته باشد. این شبکه فعلا روی کانال " آی پی ان" چند ساعت در روز پخش می شود. سمت گیری اصلی آن و بویژه عکس و فیلمی که پخش می کند بی وقفه علیه اصلاح طلبان. البته توده ای ها را هم درکنار آنها مطرح می کند تا سنگک خشخاشی از تنور بیرون بیآورد. چاشنی مطالبش هم هر چند دفعه یکبار ناسزائی به آقای خمینی است و همه کاسه کوزه ها را سر او می شکند. مثلا عکس خوئینی ها را نشان می دهد و می گوید آخوند توده ای. به احمدی نژاد هم فحشی میدهد که حرف تازه ای نیست و خودش هم این را میداند که مردم در کوچه و خیابان مشغول آن هستند. اما درکنار یک فحشی که به احمدی نژاد می دهد چند برابر آن را نثار رفسنجانی و خاتمی و اصلاح طلبان می کند. من این آقای "داور ویسه" را از روی صدایش شناختم. ایشان از پاسداران سابق و بچه هزار دستگاه نیروی هوایی است. برای انتخابات آینده ریاست جمهوری به میدان آمده است.

وظیفه ای که به این شبکه محول شده، اولا تبلیغ شرکت نکردن مردم در انتخابات است، دوم علیه روحانیون است و کاری با فرماندهان ندارد. اما وظیفه سومی هم این تلویزیون دارد و آن تبلیغ رژیم گذشته است. البته این کار را هم با شگردهای خودش پیش می برد. مثلا دست بوسیدن یک زن که برای امروز خیلی جاذبه دارد و آن را به حساب زن ذلیلی مردها می گذارد. خلاصه که خیلی شبیه کارهای شبکه تبلیغاتی"بدامن" در جریان کودتای 28 مرداد است.