ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سیاه بختی، گریبان
 سفید رود ما را گرفته!

 
 
 
 

 

سفید رود با تخلیه 1840 تن نیترات، فسفات و 300 تن انواع حشره‌ کش‌ها از آلوده ترین رودخانه های ایران ‌در سواحل خزر است که به تنهایی بیش از 5 درصد بار آلودگی تخلیه شده از سموم شیمیایی کشاورزی را در ‌سواحل شمالی به خود اختصاص داده است. طبق یک بررسی از 160 رودخانه مهم کشور،‌ میزان آلودگی 70 رودخانه بسیار زیاد بوده که ‌رودخانه سفید رود از جمله این رودخانه‌هاست. ‌تخلیه سالیانه یک هزار تن پساب ‌صنعتی و خانگی و انواع زباله‌های مدیریت نشده روستایی و شهری، سفیدرود را ‌به زباله ‌دانی تبدیل کرده و با انتقال این آلودگی‌ها به دریای خزر، فاجعه زیست محیطی هر روز ابعاد گسترده تری می‌گیرد.‌در حال حاضر اکوسیستم طبیعی سفیدرود، دچار تغییرات زیادی شده که علاوه بر خطر نابودی کامل رودخانه و ‌گونه‌های متنوع آبزیان موجود در آن، اقتصاد و معیشت هزاران انسانی را که در حاشیه رودخانه سفیدرود زندگی ‌می‌کنند نیز به خطرانداخته است.‌در حال حاضر گزارش‌های کاملی از وضعیت رودخانه سفیدرود وجود دارد و موقعیت هشدار دهنده این رودخانه و ‌همچنین تاثیرات آن در دریای خزر نشانگر عمق فاجعه در این منطقه است . هم‌اکنون میزان تخم‌ریزی ماهیان در سفیدرود به مقدار قابل ‌توجهی کاهش پیدا کرده و این تهدیدی جدی برای گونه‌های نادر خزر به حساب می‌آید. رودخانه سفیدرود با تامین 80 درصد آب استان از جمله منابع آبی مهم گیلان به شمار می‌رود که ‌از خارج استان سرچشمه می‌گیرد و آلودگی و تغییرات آن به هشت استان دیگر نیز ارتباط دارد