ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  "مرگ بر آخوند"
این شعار با اشاره چه قدرتی
روی دیوارهای تهران سبز شده؟
 
 
 
 

 

چند روزی است که شعار "مرگ بر آخوند" به شکل زیادی در دیوارهای تهران نمایان شده و همینطور شعار "رابطه با امریکا خیانت است بر خون شهدا- رهبر".

از محلات مختلف این مسئله گزارش شده است و از دیروز بصورت پیامک هم بصورت وسیع پخش می شود. شاید این اقدام بی ارتباط با جلسه روز سه شنبه مجلس نباشد که خیلی از روحانیون غیر نماینده در آن شرکت کردند و گفته می شود برای چیدن مقدمه مذاکره با امریکا و انتقال ابتکار عمل از دولت بدست مجلس باشد. خواستم اطلاع داشته باشید.