جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  گزارش تلویزیون دولتی آلمان
کارخانه داران آلمان، زیر فشار
برای تشدید تحریم ها علیه ایران
http://manshoma.wordpress.com/
 
 
 
 

 

تلویزیون دولتی آلمان هفته گذشته یک گزارش خبری از تحریم اقتصادی ایران پخش کرد. گزارشگر قبل از هر چیز به سراغ شرکت ها و کارخانه های آلمانی که با جمهوری اسلامی  روابط تجاری دارند رفت. روسای این کارخانه ها اعلام کردند که تمام مبادلات و صادرات که به ایران داشته‌اند ممنوع شده است ومحموله های صادراتی برگشت خورده است. بعنوان نمونه، شرکت “وایسر” که تجهیزات ساخت اتومبیل برای کارخانه های اتومبیل سازی ایران تهیه می کرده بعد از تحریم حتی یک پیچ هم نتوانسته به ایران بفرستد. این کارخانه داران از فشاری که دولت آمریکا برای تشدید تحریم ها برآنها وارد می آورد گفتند. چرا که تحریم  اینبار شامل مواد وتجهیزات معمولی و صلح آمیز هم می شود و فقط شامل مواد مورد نیاز برای رآکتور های اتمی نیست.