ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  شهرداری تهران لُو داد
سینما جمهوری آتش نگرفت
درآتش حمایت از خاتمی سوخت
 
 
 
 

 

سایت خبری آتش نشانی تهران از قول مدیر عامل این سازمان که از زیر مجموعه های شهرداری تهران است اطلاع داد که آتش‌سوزی در سینما جمهوری عمدی تشخیص داده شده است.

حاجی بیگی مدیرعامل سازمان آتش نشانی، شرح جزئیاتی که با بررسی آنها این نتیجه بدست آمده را اعلام نداشت و با زبان بی زبانی این جزئیات را مسئله ای امنیتی ارزیابی کرده و تنها اضافه کرد: چگونگی و جزئیات عمدی بودن این حادثه در اختیار مراجع قضایی و بیمه قرار خواهد گرفت. او گفت: مسئولیت سازمان آتش‌نشانی اطلاع ‌رسانی و روشن شدن اذهان عمومی است و به همین دلیل عمدی بودن آتش سوزی را اعلام کردیم. ضمنا سینما جمهوری با حفظ کاربری خود، به عنوان سینما و یک مرکز فرهنگی می‌تواند بازسازی و فعال شود. بر اساس برآوردهای انجام گرفته میزان خسارت آتش‌سوزی این سینما حدود 5/2 تا 3 میلیارد ریال است. سینمای جمهوری را به این دلیل که لیلاحاتمی از محمدخاتمی خواسته است برای انتخابات ریاست جمهوری به میدان بیآید و مراسمی نیز به همین منظور در این سینما برپا کرد آتش زدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران نگفت چه کسی سینما را آتش زد، اما شک نیست همان دست هائی که سینما رکس آبادان را در سال انقلاب به آتش کشید و نزدیک 400 نفر را به کشتن داد، در کار بوده است.