ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پرونده قتل دکتر سامی میگوید

احمدی نژاد چه کاره است!

دکتر مهدی خزعلی

 
 
 
 
 

در خبرها از قول آقای اعلمی(نماینده مجلس هفتم) خواندم که:"احمدی نژاد برای تصدی سازمان هایی مثل حج واوقاف، بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات مناسب است"

ظاهرا آقای اعلمی سازمان های مذکور را بسیار بی اهمیت تلقی فرموده اند، اگر احمدی نژاد رئیس سازمان حج و اوقاف شود، ماجرای 6 ذیحجه خونین تکرار و حج تعطیل می شود! اگر رئیس سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات شود مجموعه ای از قداره بندان با مدارک جعلی را بر مدیران نظام مسلط می کند و کدام مدیر است که تحت سلطه جمعی بی سواد مجعول المدرک کار کند؟

یک روز تمامی وزراء و مدیران را دزد قلمداد می کند و روز دیگر محرمانه و بی سر و صدا از آنان عذرخواهی خواهد کرد و فهرست تمامی وزرای کابینه را در جیب راست و اسامی نمایندگان مجلس را در جیب چپ گذاشته و اعلام می دارد که اسامی مفسدان اقتصادی در جیب من است!

آقای اعلمی؛ باید به عرض برسانم تنها کسی که می دانست احمدی نژاد به چه کار آید، مرحوم دکتر کاظم سامی بود که کشته شد، برای رسیدن به پاسخ شما باید در مدارک و اسناد دکتر کاظم سامی جستجو کرد.