ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  امضای 5 میلیون تومانی در مجلس  
 
 
 

 

 

سایت "الف" وابسته به احمد توکلی نماینده مجلس هشتم نوشت: در يك اتفاق نادر و عجيب در مجلس، رحيمي، معاون حقوقي رييس جمهور و دوست نزديك كردان كه اتفاقا وي نيز داراي مدرك دكترايي شبيه مدرك كردان است به اسم كمك به مساجد با چك هاي 5 ميليون توماني رهسپار مجلس شد تا بلكه بتواند با فريب نمايندگان ملت، استيضاح كردان را منتفي كنند اما هوشياري نمايندگان اين اقدام عجيب را ناكام گذاشت.
نكته جالب اينجاست كه اين فرد در قبال ارائه چك 5 ميليون توماني كه با نيت ظاهري كمك نمايندگان به مساجد صورت مي‌گرفت از نمايندگان استيضاح كننده وزير كشور درخواست امضاء دو رسيد را مي‌كرد كه متن رسيد دوم در زير رسيد اولي استتار شده بود.
با مشكوك شدن نمايندگان به اين اقدام يكي از آنها درخواست رويت برگه دوم را مي‌كند كه با امتناع اوليه فرد فوق الذكر مواجه مي‌شود اما با اصرار و سماجت نماينده مجلس مجبور به ارائه رسيد دوم شده و مشخص مي‌شود كه محتواي اين رسيد اعلام انصراف از استيضاح كردان بوده كه مي‌خواستند به عنوان رسيد پول، به امضاءنمايندگان برسانند.
گفتني است هم اكنون يكي از اين چك‌ها و رسيد دوم در دست يكي از نمايندگان است كه در صورت تكذيب موضوع از طرف آقايان آن را منتشر خواهيم كرد.