ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گزارش دریافتی

فرودگاه دوبی

تفتیش بدنی شرم آور

از 152 مسافر ایرانی

یکی از 3 دختری که هنگام بازرسی بدنی از ناحیه... مجروح شده بود

 برای اثبات موضوع به پزشکی قانونی اعزام شد

 
 
 
 
 

ماموران فرودگاه دبی به دلیل آنچه دریافت گزارشی مبنی بر احتمال حمل مواد مخدر توسط یکی از مسافران ایرانی پرواز تهران – دبی در  پنجشنبه 14 شهریور رفتار با ما مسافران داشتند که آن را می نویسم تا منعکس کنید.

پلیس عرب و داشداشه به تن فرودگاه ضمن رفتاری بسیار خشن 152 زن و مرد مسافر ایرانی این پرواز را لخت کرده و تفتیش بدنی کرد.

این تفتیش و کنترل 4 ساعت در فرودگاه دبی طول کشید. ما را پس از کنترل گذرنامه ها به  سالن شماره 2 برای بازرسی ویژه بردند و به همه ما اعم از زن و مرد و کودک دستوردادند همه لباس هایمان را در آوریم. اکثر مسافران خانواده های ایرانی بودند و  برای کنترل زنان چنان وقاحتی از خود نشان دادند که حتی از نوشتن آن خجالت می کشم.

حتی در فرو بردن دست در آلت تناسلی بانوان و دختران هم کوتاهی نکردند. فریاد و گریه زنان و دختران تمام فضای سالن شماره 2 فرودگاه دبی را پر کرده بود. زنان و دختران را پس از بازسی وحشیانه از سالن بازرسی به سوی سالن خروجی فرودگاه دبی هدایت میکردند در حالی که به آنها حتی فرصت نداده بودند لباس های خود را بپوشند، بطوری که زن ها ودخترها گریه کنان و درحالیکه لباس های خود را در دست داشتند وارد سالن شماره 2 می شدند!

یکی از مسافران زن این پرواز گفت که بر اثر برخورد وحشیانه و خشن پلیس دبی در حال بازرسی بدنی از مسافران دختر، چنان بی شرمانه بود که با فریادها و گریه های این دختران و زنان توام شد و بدنبال اعتراض شوهران و پدران و دیگر ایرانیان حاضر در سالن بازرسی پلیس فرودگاه با باتوم به معترضان حمله ور شد.

در نهایت، بعد از 3 ساعت از بازرسی ویژه بدنی تک تک مسافران ایرانی مشخص شد که هیچ یک از آنها، هیچ مورد خلافی به همراه نداشته اند و ماموران فرودگاه دبی عمدا و فقط به خاطر ارعاب و تحقیر ایرانیان عازم دبی این حرکت زشت و بدور از انسانیت را انجام داده اند.

سفارت و کنسولگری

پس از مراجعه حضوری چندی از این مسافران به سرکنسولگری جمهوری اسلامی در دبی، آنها ابتدا از ورود این افراد به ساختمان کنسولگری جلوگیری کردند و پس از ورود چند نفر و باز گو کرد واقعه، مسئولان کنسولگری قول دادند مسئله را پیگیری کنند. حتی یکی از 3 دختری که هنگام بازرسی بدنی از ناحیه... مجروح شده بود برای اثبات موضوع به پزشکی قانونی اعزام شد تا حقیقت ادعا اثبات شود. چند خبرنگار محلی از معاون سرکنسولگری جمهوری اسلامی در دبی خواهان وقت مصاحبه دراین باره شدند اما وی  نپذیرفت و در نهایت تعجب و در برابر مسافرانی که شرح ماجرا را داده بودند ماجرای اتفاق افتاده را تکذیب کرد و گفت موضوع مهمی اتفاق نیفتاده و ماجرای گفته شده فقط شایعه است !

البته یک روز بعد از این تکذیب کنسولگری ایران در دبی - سفارت جمهوری اسلامی در ابوظبی با تائید ضمنی خبر برخورد وحشیانه ماموران فرودگاه دبی با مسافران ایرانی و پاره شدن بکارت یکی از دختران 15 ساله در حین تفتیش بدنی آن را اقدام عادی در فرودگاه دبی قلمداد کرده و گفت که در این زمینه با فرمانده پلیس فرودگاه دبی صحبت و موضوع پیش آمده پیگیری می شود.