ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

آقای خزعلی!

الهی نه تنها در بند 209

بلکه در اوین را هم گل بگیرند

 
 
 
 

خبرگزاری المستقبل خبر دست و پا شکته و پرغلطی را به نقل از یادداشتی که آقای خزعلی در وبلاگ خود در باره قتل دکتر سامی نوشته بود منتشر کرده است. نویسنده این خبر برای المستقبل که علی القاعده باید یک ایرانی باشد، حتی نمی دانسته دکتر سامی وزیر بهداری کابینه بازرگان بوده و قتل او را هم وصل کرده به ماجرای برکناری آیت الله منتظری و دیگر اشتباهات.

 آقای خزعلی در یادداشت جدیدی پیرامون مطلب خود، که در آن مچ المستقبل را گرفته، اشاره ای هم کرده است به پیک نت و نوشته است:

 «صرفنظر از اشتباهات فراوان خبر المستقبل که زیر آن خط کشیده شده است(خبر بی سر و ته المستقبل)، ظاهراً پیک نت، بالاترین و دنباله، بدشان نمی آید مرا زودتر راهی بند 209 نمایند! خبر باز داشت من برای برخی خوب است، من هنوز جرات گفتن چنین حرفی را ندارم، اگر به مجلس می رفتم قطعاً  باز خوانی پرونده قتل دکتر سامی ، احمدی نژاد ، شریعتمداری و... در دستور کارم قرار داشت و شاید به همین دلیل حضور من در مجلس برای بعضی ها قابل تحمل نیست!/ علی ای حال جمله بالا از من نیست/ متن وب نوشت من تحت عنوان " احمدی نژاد به چه کار آید" در سایت موجود است، و در این یاد داشت اشاره به شناخت دقیق دکتر سامی از احمدی نژاد به عنوان یک روانپزشک داشته ام.«

یک اشاره ای هم ما که پیک نت باشیم داریم و آن این که: ما عین مطلب آقای خزعلی را نقل کرده ایم. حتی با توجه به حساسیت هائی که می توانست آن مطلب در پی داشته باشد، یک کلمه هم نه به آن فزودیم و نه از آن کم کردیم. تنها عنوانی را برای آن انتخاب کردیم که مربوط به درک و حدسیات ما از آن قتل است و بارها نیز، بسیار جلوتر از آقای خزعلی آن را در پیک نت مطرح کرده ایم. از همان ابتدای کاندیدا شدن آقای احمدی نژاد برای ریاست جمهوری و سپس اعلام نامش بعنوان برنده انتخابات. بنابراین پر آن توضیح آقای خزعلی باید المستقبل را بگیرد نه ما را، ضمن اینکه، الهی نه تنها در بند 209 را، بلکه در اوین را گل بگیرند!