ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

رئیس اتاق بازرگانی

پیش از بحران های اجتماعی

فکری برای تحریم اقتصادی بکنیم

 
 
 
 
 

محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کهکیلویه و بویراحمدی گفت: موجی که در اقتصاد جهانی برخاسته بازار سرمایه را تحت تأثیر قرارداده و به بازار پول سرایت کرده که این مسئله بازار تولید را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

وی که در همایش شناخت توانمندی‌ها و زمینه‌های جذب سرمایه گذار در کهکیلویه و بویراحمد در یاسوج سخن می‌گفت اضافه كرد:

ضعف در ارائه تسهیلات و تضمین‌های بانکی اگر به بازار کالا سرایت کند که بعد از این ممکن است به بازار کار نیز سرایت کند آنوقت باید منتظر اثرات منفی آن بر اشتغال باشیم.

در صورتی که این چنین شود و بر بازار کار هم سرایت کند باید منتظر برخی نگرانی ها در زمینه بحران‌های اجتماعی باشیم.

بهترین وضعیت را باید برای لغو تحریم‌های اقتصادی ایران فراهم كنیم. باید از اقتصاددانان و مدیران جهانی خواست تحریم ها را علیه ما لغو کنند.

باید فورا فضای کسب و کار داخل کشور را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کنیم. در شرایطی که سرمایه گذاران داخلی با مشکل و موانع روبرو هستند و نظام بانکی را مساعد برای تولید نکردیم، چطور می توانیم این کار را انجام دهیم.