ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  از سند 117 صفحه ای
ارزیابی پژوهشگران امریکا
از روحیه ضعیف رهبر ج.ا
 
 
 
 

 

پیرامون طرح117 صفحه ای پژوهشگران امریکائی که خلاصه آن به نقل از روزنامه "یونگه ولت" آلمان در شماره یکشنبه پیک نت منتشر شد و بخش دیگری به همراه لینک انگلیسی متن کامل آن در شماره روز گذشته، سئوالاتی از پیک نت شده است. از جمله این که چرا ما بخش های بیشتری از این سند را که بسیار از مسائل جهانی و منطقه و حتی ایران را در بر می گیرد ترجمه نکرده و منتشر نکرده ایم. از جمله روی این بخش از طرح تاکید کرده اند که ارزیابی روانشناسانه ای از رهبر جمهوری اسلامی ارائه شده است.

در این بخش؛ تاکید می شود که رهبر جمهوری اسلامی بر خلاف آن چه سعی می کند نشان دهد، فاقد قاطعیت و قدرت تصمیم گیری است و متاثر از حوادث به اینسو و آنسو متمایل می شود. در ادامه به نقش و تاثیر اطرافیان در تصمیم گیری های او اشاره می شود.

این بخش را نشریه یونگه ولت ترجمه نکرده بود و ما بعد از توصیه بالا و سئوالات مطرح شده، در لابلای این طرح پیدا کردیم.

برای اطلاع خوانندگان خود می نویسیم که این بخش فاقد جنبه خبری است و عمدتا جنبه برداشتی و حدسی دارد و به همین دلیل دارای آنچنان اهمیتی نبود که ضرورت داشته باشد ترجمه کرده و منتشر کنیم. البته این که با کدام دلائل و نشانه ها و یا اطلاع از نظر اطرافیان خود وی، این پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند مهم است، بویژه که همگان میدانند در سه سال اخیر، امریکائی ها در عراق موفق به دستگیری و انتقال افرادی به امریکا شدند که سردار و مقام امنیتی بوده اند و در تماس مستقیم با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. اطلاعات آنها می تواند نقشی در این ارزیابی داشته باشد و خود ارزیابی نیز در آن حد که شناختی بتواند باشد برای حوادث آینده اهمیت دارد؛ اما باز هم تاکید می کنیم که این جنبه در آن گزارش جنبه خبری ندارد و اگر کسانی مایل باشند و کنجکاوی داشته باشند می توانند به اصل سند مراجعه کرده و مطالعه کنند. این بخش در صفحه 55 سند قابل دسترسی است.

در همین بخش ارزیابی قابل توجهی از نظرات و روحیات مردم نسبت به حاکمیت وجود دارد و این که دیگر مردم شعارهائی که حاکمیت بعنوان خواست ها و شعارهای انقلاب می دهند قبول ندارند و نسبت به آرمان های حکومت بی تفاوت اند.