ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  با تصویب مجلس و اصلاح قانون انتخابات
سرداران و فرماندهان سپاه
می توانند رئیس جمهور شوند
 
 
 
 

 

مجلس هشتم، که دارای یک فراکسیون یکصدنفره اعلام نشده نظامی و وابسته به سپاه پاسداران است، در جریان اصلاح قانون انتخابات، راه را برای ریاست جمهور شدن فرماندهان سپاه باز کرد.

مجلس با 151 رای موافق در مقابل 31 رای مخالف تصویب کرد که امرا و فرماندهان عالی نیروهای مسلح می توانند خود را در انتخابات ریاست جمهوری نامزد اعلام کنند. مجلس همچنین به بند 8 قانون سال 64، عنوان «سرداران» را نیز اضافه کرد. به این ترتیب نظامیان مجوز کاندیداتوری را دارا هستند.

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری قرار بود در مجلس ششم و در سالهای ریاست جمهوری محمد خاتمی در مجلس طرح شود اما مخالفان اصلاحات و بویژه شورای نگهبان مانع آن شدند. این اصلاح اکنون و با مصوباتی که مهم ترین آن همین بند 8 است در دستور کار مجلس هشتم است.