ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سردبیر جدید
رادیو زمانه
 تعیین شد
 
 
 
 

 

مدیریت رادیو زمانه سرانجام با تغییرات اساسی همراه شد و احتمال می رود این تغییرات ادامه یابد. تغییراتی که علاوه بر برکناری و جانشینی کارکنان این رادیو، شاید به عرصه سیاستگذاری های آن نیز بیانجامد.

بموجب آخرین تغییر، "حسین علوی" بعنوان سردبیر جدید این رادیو منصوب و اعلام شده است و "جامی" مسئول قبلی این رادیو مسئولیت و اختیارات خود را تحویل داد. حسین علوی از کادرهای اولیه رادیو زمانه بود که تاکنون تهیه بخش مهمی از گزارش ها و مطالب رادیو برعهده وی بود. گفته می شود در روزهای گذشته بر سر این تحولات بحث های زیادی در میان کادرها و اداره کنندگان این رادیو درجریان بوده است، که سرانجام به انتصاب اخیر ختم شد. رادیو زمانه از کشور هلند برنامه پخش می کند و بودجه آن از طرف دولت و با تصویب پارلمان این کشور تامین شده است و به همین دلیل وزارت خارجه هلند نقش تعیین کننده ای در انتصاب مسئول و سردبیر رادیو دارد. گفته می شود سفر جامی و خانم معصومه ناصری از کارکنان این رادیو به ایران و بحث هائی که پیرامون آن بالا گرفت، از جمله دلائل تغییرات اخیر در کادر تحریریه رادیو زمانه است.