ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ادامه سیاست اتمی و مقابله با تحریم ها و سقوط قیمت نفت
دولت و نیروهای نظامی
ستاد مشترک "کار" تشکیل دادند
 
 
 
 

 

روز گذشته معاون ستاد کل نیروهای مسلح، سردار "مجردی" به دو خبرگزاری خودی و امنیتی "فارس" و "ایرنا" اطلاع داد که دولت و ستاد کل نیروهای مسلح یک گروه کار مشترک تشکیل دادند.

سردار مجردی در لابلای شرحی که در باره دلیل و انگیزه تشکیل این گروه ارائه داد، اشاره ای گذرا به مسئله تحریم اقتصادی و تاثیر آن روی بودجه نظامی جمهوری اسلامی کرد و بسرعت از آن گذشت. این درحالی است که کانون اصلی خبری که او در اختیار دو خبرگزاری یاد شده گذاشت، همین مسئله بوده است.

سردار مجردی بعنوان مقدمه، شرحی در باره تنظیم بودجه پنج ساله پنجم داد و سپس گفت که جلسات مشترک دولت و ارگان های نظامی بودجه برنامه پنج ساله نظامی را که از سال 89 آغاز می شود تنظیم خواهند کرد.

از آنجا که تنظیم بودجه ای که یکسال و نیم دیگر باید به نتیجه رسیده و اجرا شود، خبر روز و امروز نیست، نکته اصلی این مصاحبه را در جای دیگری باید جست. در آنجا که به تحریم اقتصادی و بویژه سقوط قیمت نفت به یک سوم آنچه دولت و ارگان های نظامی برای خود پیش بینی کرده بودند می رسیم. سردار مجردی در این بخش مهم فقط اشاره می‌کند:

از نکات مورد نظر برای تشکیل این گروه کار، مقابله با تحریم اقتصادی و تحریم اقتصادی نیروهای مسلح (بخوانید شرکت ها و بانک های وابسته به نیروهای مسلح و بویژه سپاه) است.

او گفت که کار مشترک نظامی، سیاسی و امنیتی و تقابل با ناتوی فرهنگی با دولت شروع شده است و مسئولیت گروه کار مشترک دولت و نیروی نظامی را دبیر شورای عالی امنیت ملی "جلیلی" برعهده دارد و همه نیروهای مسلح و ارگان های وابسته به آنها، همچنین ارگان های سیاست خارجی، امنیت داخلی و مسائل دفاعی وظیفه دارند در این گروه کار حضور یابند.