ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

شایعات و شنیده ها، پیرامون بررسی اقدامات امنیتی وزارت اطلاعات
 در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم
اطلاعات و امنیت
در کف شیخی مالیخولیائی
بازداشت توام با صحنه سازی "عشاء مومنی" و کیف زنی از دو نماینده مجلس،
آخرین نمونه هائی است که گفته می شود در مجلس طرح شده است.

     

پرش با 3 حرکت

محسنی اژه در سالهای اصلاحات با 3 رویداد از پشت صحنه دادگاه ویژه روحانیت بیرون آمد و با کارنامه ای که دراین 3 رویداد از خود باقی گذاشت، زمینه قرار گرفتن خود بر راس وزارت اطلاعات و امنیت را فراهم ساخت.

1- محاکمه غلامحسین کرباسچی که با قید "قسم جلاله" دروغ گفت و کرباسچی را بنا بر دستوری که "قدرت" داده بود محکوم و راهی زندان کرد.

2- فرمان توقیف سلام از جانب دادگاه ویژه روحانیت و به محاکمه کشاندن آیت الله خوئینی در دادگاه ویژه روحانیت. فردی که تا قبل از درگذشت آیت الله خمینی، تمامی روحانیونی که در دوران علی خامنه ای برکشیده شده اند و بویژه شخص وی، نگران بودند که آیت الله خمینی کلامی و یا دستخطی از خود مبنی بر جانشنینی خوئینی باقی بگذارد.

3- و سرانجام قرار گرفتن در گروه 3 یا 5 نفره سازمان امنیت موازی در دوران اصلاحات و ماموریتی که به وی برای رفتن به هیات بررسی مطبوعات داده شد. او در این هیات فرمان توقیف بسیاری از مطبوعات را توانست بنام کمیسیون ویژه این هیات صادر کند و در آخرین نمونه که جنجالی ترین آن بود، با عیسی سحرخیز دست به گریبان شده و شانه او را چنان گاز گرفت که عکس آن تا مدت ها سوژه خبری مطبوعات بود.

 
 
 
 
 

 

گفته می شود در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم، مسئله دستگیری های امنیتی و بطور کلی شیوه کار وزیر اطلاعات و امنیت "محسنی اژه ای" مورد بحث قرار گرفته است. مروری بر کارنامه "اژه ای" در کیس ها (موضوعات و پرونده ها)ی امنیتی طی 3 سال گذشته، حتی به اعضای این کمیسیون که "علاء الدین بروجردی" معاون سابق و امنیتی وزارت خارجه همچنان صدر آنست ثابت کرده که رفتار و شیوه کار وزارت اطلاعات و شخص اژه ای متعادل نیست و مسائلی برای نظام بوجود آورده و می آورد که هزینه آن بیش از نتیجه آنهاست. از آن جمله است دستگیری "هاله اسفندیاری" و اعترافات تلویزیونی وی و سپس رها ساختن وی برای ادامه ماموریتش برای ایجاد پل ارتباط بین ایران و امریکا. درحالیکه بدون دستگیری و جنجال سازی، می شد حساب شده تر با خانم اسفندیاری گفتگو کرده و همین ماموریت را برای او در نظر گرفت. موارد دیگر مربوط می شود به ایرانیانی که از خارج به کشور سفر می کنند و وزارت اطلاعات و امنیت تقریبا از هر کدام که سابقه و یا گزارشی در دست دارد بازجوئی می کند و حتی یک تا دو روز آنها را در بازداشت نگه می دارد.

شاید مورد ربودن امنیتی کیف و اسناد دو نماینده مجلس در روز شنبه که خبر آن در شماره دیروز پیک نت منتشر شد و همچنان در ستون دیدگاه های قابل دسترسی است، به بررسی پرونده وزارت اطلاعات شتاب بخشیده باشد، اما مسائلی که گفته می شود در کمیسیون مذکور طرح شده نشان دهنده سابقه چند هفته ای و یا حتی چند ماهه این بررسی است.

مورد دیگری که گفته می شود در کمیسیون امنیت ملی مجلس مورد بحث قرار گرفته، مسئله ایرانیان دو ملیتی است که به کشور سفر می کنند و آخرین نمونه آن "عشاء مومنی" است. باز هم گفته می شود که در کمیسیون طرح شده که اطلاع  یافته اند، عشاء مومنی نه تنها سمت گیری ضد نظام در امریکا نداشته، بلکه در محافل ایرانیان امریکا در برابر کسانی قرار داشته که سعی داشته اند برای محافل امریکائی از ایران یک افغانستان نمونه طالبانی بسازند. بویژه در مورد زنان ایران که خانم مومنی علیه محافل ایرانی- دانشگاهی امریکا که موقعیت آنان را در ایران مشابه زنان در دوره طالبان تبلیغ می کنند، اعتقاد داشته موقعیت زنان در ایران در بسیاری موارد به مراتب از زمان قبل از انقلاب بهتر است. نتیجه این کشاکش ها به آنجا ختم شده که پیشنهاد او برای تهیه گزارشی از موقعیت مثبت زنان ایران در جمهوری اسلامی از سوی دانشگاه پذیرفته شده و او راهی ایران شده است. اکنون با دستگیری وی در چارچوب روش های امنیتی محسنی اژه ای، گروه مخالف تقویت شده اند.

و باز گفته می شود که در همین کمیسیون اشاراتی به فشارهائی که خانم مومنی در بازجوئی ها وارد آمده شده است. دراین بازجوئی ها از وی خواسته شده درباره زنان فعال در کمپین و زنان حقوقدان که درجریان کار تحقیقی خود با آنها در ارتباط بوده تک نگاری کند و سخنان مواضع خصوصی آنها را که با وی در میان گذاشته اند بنویسد. همچنین از وی خواسته شده تا در باره برخی زنان ایرانی که در سالهای اخیر و برای دوره های عالی تحصیلی به خارج اعزام شده و یا رفته اند نیز تک نگاری کند. از جمله در باره خانم ها حقیقت جو و فریبا داوودی مهاجر.

بموجب همین شنیده ها، ظاهرا محسنی اژه ای در پی یک پروژه مالیخولیائی جدید برای پیوند زدن زنان فعال در راه حقوق برابر در داخل کشور با محافلی در خارج از کشور است.

این شنیده های حکومتی و مجلسی، آن شنیده هائی را تکمیل می کند که در محافل فعال جنبش زنان درباره افکار و نظرات عشاء مومنی گفته می شود. از جمله اینکه او بارها گفته حقیقت جو و داوودی مهاجر متعادل ترین روش را در برابر منتقدان تند جمهوری اسلامی در محافل امریکا دارند. این که او در مدت اقامت در ایران پیوسته گفته که بخشی از ایرانیان و نیروهای اپوزیسیون می خواهند چهره ضعیف و عقب مانده و ناتوانی از زنان ایرانی ارائه دهند و او مخالف این نظر است. این که در کاليفرنيا در جلساتي شرکت کرده که شرکت کنندگان به حضرت محمد علنا توهين کرده اند و او با مسخره کردن این افراد در جلسه انزوا در میان این نوع محافل را علیه خود باعث شده است.