ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

شیوه های نخ نمای وزارت اطلاعات
ضمانت200 میلیونی و پایان
بازداشت گزَ نکرده "عشاء مومنی"

 
 
 
 

 

عشاء مومنی، روز دوشنبه ۲۰ آبان ساعت ۵ بعد از ظهر به قید ضمانت و با سپردن وثیقه (سند200 میلیونی خانه) از زندان آزاد شد. وی برای یک تحقیق دانشگاهی پیرامون موقعیت زنان ایران پس از انقلاب 57 به ایران سفر کرده و موفق شده بود با شماری از زنان فعال در امر حقوق زن و همچنین زنان غیرسیاسی و حتی روستائی ایران گفتگو كند و فیلم و گزارش های مستندی را تهيد كند. او در یک صحنه سازی امنیتی و در ادامه پروژه هائی که وزارت اطلاعات و امنیت در دوره محسنی اژه ای به سبک دوره فلاحیان دنبال می کند، دستگير و به بند وزارت اطلاعات 209 زندان اوین منتقل شده بود. نظیر این پروژه، از جمله درباره "هاله اسفندیاری" اجرا شده بود.

عشاء مومنی جمعا 27 روز در بازداشت وزارت اطلاعات ماند و بسیار بعید به نظر می رسد که فیلم ها و گزارش های وی را که در جریان سفر به ایران تهیه کرده بود به او بازگردانده باشند و يا بازگردانند. بازگشت او به امریکا و ادامه تحصیل نیز با آنکه بسیار محتمل است، هنوز معلوم نیست چه زمانی تحقق خواهد یافت و در چه چارچوب و تعهدی پیرامون سکوت در باره آنچه بر وی در زندان گذشت صورت خواهد گرفت.

بازداشت عشاء مومنی و کیف زنی امنیتی دو نماینده مجلس در هفته ای که به پایان آن نزدیک شده ایم، هر دو تبدیل به انگیزه ای شد که کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس، که برخی اعضای آن خود از مقامات و مسئولین امنیتی سابق بوده اند، شیوه ها و روش عمل وزارت اطلاعات را در دستور بررسی قرار دهند. شایعات و شنیده هائی که در باره این مسئله در برخی محافل داخل کشور بر سر زبان ها بود، روز گذشته عنوان اول پیک نت شد. اکنون با آزادی عشاء مومنی و همچنین تبرئه  دوتن از زنان فعال جنبش برابری حقوق زنان و مردان - کمپین...- در دادگاه، که همزمان با آزادی خانم مومنی اعلام شد، به شنیده ها و شایعاتی که پیرامون وارد عمل شدن کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس در محافل داخل کشور در جریان است می توان توجه کرد!

(درادامه این خبر، می توانید خبر مربوط به شنیده ها و شایعات در محافل داخل کشور در باره وزارت اطلاعات را همچنان در صفحه نخست پیک نت بخوانید.)