ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  این سئوال را یک کسی پاسخ بدهد
دست خط امام برای
اصلاح وصیت نامه کجاست؟
 
 
 
 

 

«ما در ایران نمی توانیم پیگیر موضوع بشویم. می خواستم از شما مطبوعات خارج از کشور که به منابع و آرشیو اخبار دسترسی داريد بخواهم که آن پیگری کنید.

موضوع اینست که آقای خامنه ای در سال1368 در مجلس وصیت نامه اصل امام را نخواند. اگر به تاریخ آخر وصیت نامه نگاه کنید متوجه میشوید که آنچه ایشان خواند وصیت نامه سال 1366 است که با دست خط خود امام تغییراتی در آن انجام شد و درهمان سال توسط آقا سید احمد خمنی، این دست خط  جایگزن شد. آن کلماتی که امام تصحیح کردند و جایگزین شد چه بود و چرا در متنی که آقای خامنه ای خواند وجود نداشت و  خوانده نشد؟»

ما که در خارج از کشور، برخلاف تصور نویسنده این نامه به منابع و آرشیو اخبار دسترسی نداریم، اما امیدواریم حداقل کسانی که خود را یاران پا بر جای آقای خمینی معرفی می کنند در این باره توضیحی بدهند که ما از خجالت نویسنده این نامه در آمده و آن را یا منتشر کنیم و یا باز انتشار.