ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

این یکی
تقدیمی نیست
انتخابی است!
محمدعلی ابطحی

 
 
 
 
 

 

آیه الله جنتی هفته گذشته در خطبه های نماز جمعه همان موقع که به شدت از دولت حمایت میکردند و به یک مشت روزنامه اشاره می کردند که ریخته اند سر دولت مظلوم؛ به عده ای که حتما غیر آقای احمدی نژاد بودند اشاره داشتند که اینها گمان کرده اند ما دو دستی ریاست جمهوری را به آنها تحویل خواهیم داد. بعد هم شیطان را لعنت کردند و از ادامه حرف منصرف شدند و گفتند به وقتش توضیح می دهند. هفته هایی را که ایشان خطبه می خوانند حتما گوش کنید. خیلی با مزه است. تصور اینکه ریاست جمهوری مثل دبیری شورای نگهبان دو دستی تقدیم میشود هم یکی از آن نمونه حرف های با مزه بود.