ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

حمایت تشکل های سرمایه داری
از طرح تحول اقتصادی احمدی نژاد

 
 
 
 
 

 

روسای اتاق های بازرگانی ایران که نیرومندترین تشکل سرمایه داری ایران محسوب می شوند روز گذشته در نشستی با محمود احمدی نژاد و با حضور محمد(علینقی سابق) جهرمی وزیر کار و چشم و گوش احمدجنتی در کابینه از طرح تحول اقتصادی او پشتیبانی کردند.

به گزارش جام جم محمود احمدی نژاد در این نشست تاکید کرد: دولت حتما با همکاری و مشارکت بخش خصوصی طرح تحول اقتصادی را اجرا خواهد کرد و این مساله مورد تائید و تاکید همه اعضای هیات دولت است.

از واکنش تشکل های کارگری نسبت به این طرح اطلاعی در دست نیست. یادآوری می کنیم که تا پیش از تشکیل دولت احمدی نژاد رسم بر این بود که وزیر کار نمایندگان تشکل های کارگری و وزیر بازرگانی نماینده تشکل های کارفرمایی و سرمایه داران باشد. در همین چارچوب حسین کمالی دبیرکل پیشین خانه کارگر چندین دوره وزارت کار را برعهده داشت. پس از روی کار آمدن احمدی نژاد هر دو وزراتخانه کار و بازرگانی در اختیار سرمایه داران ایران قرار گرفته است. تا آنجا که جهرمی وزیر کار خواهان حضور مستقیم نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسات هیئت دولت شده است.

برعکس پیگرد و تعقیب تشکل های کارگری بشدت ادامه دارد و بسیاری از رهبران آن نه تنها مانند سرمایه داران ایران حق نشستن در کنار احمدی نژاد و شرکت در جلسات هیئت دولت را ندارند بلکه از این زندان به آن زندان منتقل می شوند. وضع تشکل های کارگری در دولت احمدی نژاد به آنجا رسیده که حتی خبرگزاری ایلنا وابسته به خانه کارگر که یک تشکل کارگری نیمه دولتی محسوب می شود نیز در این دوران توقیف گردیده است و اکنون که پس از وقفه ای طولانی دوباره آغاز به کار کرده، بسیار محتاط، مجروح و دست به عصا برخی خبرهای کارگری را با سانسور منتشر می کند.