ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

برای اعلام خطر و جنگ
فرماندهان ایران به زبان
"یاجوج ماجوج" حرف می زنند!

 
 
 
 

 

فرمانده نیروی هوایی ارتش، با اصطلاحات و جملاتی که گوئی از کره و یا جهانی دیگر قرض گرفته است و سر در چاه جمکران کرده و برای ارواح صحبت می کند نه برای مردم ایران و به زبان فارسی آدمی زادی گفت:

" نیروی هوایی ارتش با بهره‌گیری از فناوری‌های بومی فراتر از افکار وابسته به تجهیزات راهبرداری موثر و کارآمد خویش را تعیین می‌نماید تا در عرصه‌های نبرد نامتوازن و ناهمتراز با ایجاد سازوکارهای هوشمندانه و مبتکرانه به اهداف دفاعی خویش دست یابد. طرح های مبتکرانه و استفاده هوشمندانه از نیروها و تجهیزات برای دست‌یابی به اهداف بزرگ جنگ‌های آینده را عرصه رقابت تاکتیک‌های ناهمتراز نموده است، ماهیت متغییر جنگ‌های آینده تغییر اشکال نبرد به مفهوم تحول در اشکال نبرد و دفاع زمان و مکان نوع  و راههای بکارگیری تسلیحات و حتی دگرگونی در گستره بکارگیری نیروها در صحنه نیروهای واقعی و مجازی را درپی خواهد داشت. "

این جملات مالیخولیائی را که ما عینا به نقل از خبرگزاری "سپاه نیوز" نقل کردیم؛ فرمانده نیروی هوائی در همایش دفاع هوائی بر زبان آورده است. همایشی که به نوشته سپاه نیوز با حمایت نیروی هوایی ارتش و موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی و قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) برگزار شد.

اگر درست فهمیده باشیم و بخواهیم به زبان آدمی زادی این سخنان را ترجمه کنیم، فرمانده نیروی هوائی ارتش می خواهد بگوید: اگر به ایران حمله شد و جنگی درگرفت، ما چاره ای نداریم جز اقدام به عملیات انتحاری و پارتیزانی و باصطلاح نا متقارن در برابر نیروی که ما همطراز با آن توان تسلیحاتی نداریم.

امیدواریم، ما درست فهمیده باشیم. صد رحمت به زبان ارتشبد آریانا که کتاب فرهنگ لغات و اصطلاحات نظامی با هدف های آریائی درست کرده بود. وقتی ارث و میراث آریائی آن ژنرال شاه به این فرمانده خاتم الانبیا صلوات الله برسد، بهتر از این هم از آب در نمی آید.