ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

زنجان- دکتر مددی
نزدیک بود معاون شود
حالا مدیر کل می شود!

 
 
 
 

 

مقرر شده است که جناب آقای دکتر مددی معاون محترم دانشگاه زنجان که مدتی است که به خاطر آن حادثه از کار  تعليق شده به عنوان مدیرکل امور اجتماعی وزارت کشور( پس از رای اعتماد مجلس به وزیر جدید کشور) منصوب شود. جهت اطمینان از صحت وسقم این خبر با چند نفر عزیزانی که با وزارت کشور در ارتباط هستند تماس گرفته شده که از قرار معلوم آنها نیز تا حدودی کلیت قضیه را تایید می کنند و از حضور و رفت و آمد نامبرده در داخل وزارت کشور خبر می دهند.

لابد اگر دانشجویانی که قفل در اتاق ایشان را شکسته و با دوربین فیلم برداری وارد اتاق شدند 15 دقیقه دیرتر وارد اتاق می شدند دکتر مددی به احتمال زیاد  معاون وزیر کشور معرفی می شد.