ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  در جمهوری اسلامی
دار و تیرباران
چرا هنوز
حرف اول است؟
 
 
 
 

 

ستاد فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ با صدور اطلاعیه‌ای به دار کشیده شدن 29 تن را در زندان اوین اعلام داشت.

اعدام شدگان مخلان نظم و امنیت اجتماعی اعلام شدند و این که باعث نابودی بسیاری از خانوده‌ها شده بودند. در همین اطلاعیه از همراهی و شجاعت آیت‌الله هاشمی شاهرودی  رئیس قوه قضاییه  و قاضی مرتضوی  دادستان تهران  در این رابطه تقدیر و تشکر شده که در حقیقت مسئولیت این اعدام ها را از دوش نیروی انتظامی برداشته و بر دوش قوه قضائیه گذاشته شده است. اطلاعیه ستاد فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ این اعدام ها را موجب درس عبرت برای اراذل و اوباش و فروشندگان مواد مخدر دانسته است.

اگر اطلاعیه ای هم می شد با امضای "تاریخ" منتشر کرد، آنوقت دراین اطلاعیه از  صادر کنندگان اطلاعیه اعدام 29 تن و تمام آنها که فکر می کنند با اعدام مشکلات اجتماعی حل می شود پرسیده می شد: اگر، با اعدام و درس عبرت، مشکلات ناشی از مواد مخدر و فحشاء و دیگر دلائلی که برای اعدام های روز یکشنبه (دیروز) در اوین ارائه شده حل شدنی بود، این مشکلات را آیت الله خلخالی 29 سال پیش حل کرده بود و دادن درس عبرت به شما نمی رسید! مگر این که خود بخواهید از گذشته و حاصلی که آیت الله خلخالی برجای گذاشت درس عبرت بگیرید. آن جرم هائی که بعنوان دلیل اعدام 29 تن اعلام شده، همه معلوم است، علت را باید جستجو کرد که درجای دیگر است. علت را هم نمی توان دار کشید، بلکه برایش چاره جوئی باید کرد.

تازه اگر در این جمع 29 نفره که به دار کشیده شدند، کُرد و بلوچ بنام اشرار جاسازی نشده باشند که اگر چنین شایعاتی حقیقت داشته باشد ریختن نفت بر آتش در آن دو منطقه ملتهب است!