ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پیام ها در
پیامک ها
 
 
 
 

 

اس ام اس ها و یا پیامک های تلفن همراه، می رود تا نقش شعار نویسی های روی دیوار در زمان انقلاب 57 را پیدا کند. بسیاری از آنها بی مزه و لوس است، اما در میان برخی از آنها نکاتی یافت می شود که از دل جامعه برخاسته و حامل پیامی است که اگر نشنوند، همان می شود که ژنرال ازهاری نخست وزیر دولت نظامی شاه در سال انقلاب گفت. می دانید درباره شعارهای پشت بامی چه گفت؟ گفت: اینها همه اش نوار است که روی پشت بام ها می گذارند. من و خانمم دوربین انداختیم (توجه کنید به محل سکونت ازهاری در شمالی ترین نقطه تهران و در کنار قصر شاه) و دیدیم که روی پشت بام ها هیچ خبری نیست! و فردای آن روز که ازهاری این ادعای مضحک را در سخنرانی خود در مجلس شورای ملی گفت، مردم که همان شعاری پشت بامی را در خیابان ها می دادند روی دیوارها نوشتند: ازهاری گوساله، بازم بگو نواره- نوار که پا نداره!

حالا کم کم اس ام اس ها و پیامک ها می رود تا همان ماجرا شود. این چند نمونه را که آخرین نمونه هاست بخوانید:

1- خروس و خر و سگ تصمیم گرفتند از ایران فرار کنند. وقتی علت را پرسیدند

خروس گفت: آنقدر ساعت عقب و جلو میشه که نمیدانم کی باید بخوانم.

سگ گفت: نمی فهمم من باید بگیرم،، 110 باید بگیرد، بسیج باید بگیرد؟

خر گفت: از بس خر تو خره، دیگه جای من نیست.

2- احمدی نژاد بالاخره پاسخ سئوال 1+5 را داد و گفت: میشه 6 و به همین دلیل شد نابعه هزاره سوم.

3- احمدی نژاد: دست های مرموزی در کار است که می خواهد مسائل ایران مسالمت آمیز حل بشود.

پیامی دراین پیامک ها نیست؟