ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  "جدید آن لاین" به مدیریت باقر معین
سیمای فارسی بی. بی. سی
گام های عملی پخش را برداشته
 
 
 
 

 

شایعات پیرامون راه افتادن سیمای بی. بی. سی با همکاری دفاتر این سیما در ایران در حد رایزنی ها و مذاکرات مبتکران و هدایت کنندگان این تلویزیون با مقامات جمهوری اسلامی بالا گرفته است. صحبت از دفاتری است که کارکنان آن برای تلویزیون فارسی بی بی سی خبر و گزارش تهیه و ارسال کنند. همچنین خبرنگاران و گزارشگرانی که با کارت خبرنگاری این تلویزیون برای تهیه گزارش و خبر به ایران سفر کنند. برای چنین امکانات و شرایطی، خواه نا خواه برخی ملاقات و جلب حمایت برخی لابی ها ضرورت دارد و شایعات جاری عمدتا متوجه همین دو نکته است.

این درحالی است که یک سایت نوشتاری و تصویری اخیر با عنوان "جدید آن لاین" آغاز به کار کرده است. گفته می شود "جدید آن لاین" مقدمه ورود به صحنه سیمای بی بی سی از تهران است. تا آنجا که به پیک نت اطلاع داده اند، "جدید آن لاین" که گزارش های تصویری از ایران دارد، تحت مدیریت و هدایت "باقر معین" کار خود را شروع کرده است، که سالها مسئول بخش فارسی رادیو بی بی سی بود و چند سال پیش بازنشسته شد. "جدید آن لاین" برای پوشش تصویری و گزارشی دادن به سه کشور فارسی زبان، یعنی ایران، افغانستان و تاجیکستان کار خود را شروع کرده است. گفته می شود سیمای فارسی. بی بی. سی یا از دل "جدید آن لاین" بیرون خواهد آمد و یا همین "جدید آن لاین" سیمای فارسی بی بی سی خواهد شد. "جدید آن لاین" که بودجه آن را دولت انگلستان تامین می کند، در حال حاضر نیز از امکانات و طراحی سایت فارسی رادیو بی. بی. سی بهره می برد و به همین دلیل بسیار با چشم آشناست!