ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اجلاس جدید شورای امنیت با تحریم نفت ایران موافقت می کند؟
سیاست فرار از پاسخ
با کاغذ پرانی و تلفن بازی
 
 
 
 

 

تماس تلفنی دبیر شورای عالی امنیت ملی با همآهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز گذشته کتبی شد و بعنوان پاسخ ایران در پایان دو هفته مهلت برای اعلام توقف غنی سازی تسلیم سولانا شد. سخنان تلفنی و کتبی شده آن، هیچ اشاره ای به اصل مسئله مورد مناقشه و بحث، یعنی توقف غنی سازی ندارد و به این ترتیب، زمینه گام دیگری از جانب اروپا و امریکا علیه ایران فراهم آمد. این زمینه از تحریم های بیشتر که می تواند نفت ایران را شامل شود شروع می شود و بیم از آنست که به اقدامات محدود نظامی در خلیج فارس و تنگه هرمز ختم شود.

با آنکه ایران اعلام کرده پاسخ کتبی روز گذشته، پاسخ به بسته پیشنهادی 1+5 نبوده، اما از آنجا که 1+5 منتظر پاسخ به بسته پیشنهادی خود است، این پاسخ در عمل همان پاسخ نهائی ایران می تواند تلقی شود.

جلیلی درتماس روز دوشنبه خود با سولانا وعده داده بود که پاسخ ایران را سه‌شنبه بصورت کتبی در اختیار وی بگذارد.

قبل از تماس تلفنی جلیلی و سولانا، مجله اشپیگل به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه‌ آلمان نوشت: "پیشنهاد ما بر روی میز قرار دارد و پاسخی شفاف را طلب می‌کند. ما امیدواریم تهران "راه همکاری" را بپذیرند، در غیر این صورت شورای امنیت سازمان ملل مجبور خواهد بود مجددا موضوع هسته‌یی ایران را مورد بررسی قرار دهد.