جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  نیویورک تایمز
ماه های انتظار فاجعه اتمی
پس از حمله نظامی به ایران
 
 
 
 

 

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از فردی بنام "نی موریس" که در دانشگاه بن گورین اسرائیل تدریس می کند مدعی شد: "اسرائیل تا قبل از پایان دوره ریاست جمهوری بوش تاسیسات هسته ای ایران را بمباران خواهد کرد. اگر این حمله نتواند به تاسیسات اتمی ایران ضربات مهلک وارد کند، در آن صورت برای ایران توان پاسخگوئی باقی مانده و عملا تقابل اتمی بین ایران و اسرائیل گریز ناپذیر خواهد بود.

"نی موریس" همچنین اظهار نظر می کند که حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران، در همان گام اول هزاران قربانی برجای خواهد گذاشت و اگر این حمله به نتایج پیش بینی شده نیانجامد و تقابل اتمی – موشکی بین ایران واسرائیل آغاز شود، آنگاه می توان به ایرانی اندیشید که گورستان اتمی خواهد بود!

با آنکه "نی موریس" با صراحت بیان نمی کند، اما اشاره او به تقابل اتمی بین ایران و اسرائیل، اشاره به وجود سلاح اتمی در ایران و یا توان ایران برای تولید سلاح اتمی در زمانی اندک جهت تقابل است.