ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  دستگیری دانشجویان
پایان صیغه ناخوانده
در اتاق دانشجوئی دانشگاه زنجان
 
 
 
 

 

بهرام واحدی دبیر انجمن اسلامی دانشگاه زنجان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد و در این دانشگاه شایع است که بزودی شماری دیگر از دانشجویان آن بازداشت خواهند شد. دانشگاه زنجان ماه گذشته صحنه یک تحصن گسترده اعتراضی بود، که بدنبال غافلگیر کردن معاون دانشجوئی این دانشگاه در اتاق کارش به همراه یکی از دختران دانشجو شروع شد. درپی آن تحصن معاون دانشجوئی از سمت خود برکنار شد و مقامات قضائی و وزارت علوم وعده پیگیری واقعه را دادند و به همین دلیل تحصن خاتمه یافت. در پایان تحصن نیز اعلام شد که هیچ دانشجوی متحصنی بعدها دستگیر نخواهد شد. موج جدید بازداشت ها در دانشگاه زنجان خلاف آن وعده را ثابت می کند. درعین حال که پیگیری غافلگیر شدن معاون دانشجوئی نیز به آنجا ختم شده که بین آن دختر و معاون مربوطه صیغه جاری شده و گفته می شود معاون مربوطه با عنوان مدیرکل در وزارت کشور مشغول کار شده است.

پیام شکیبا، حسن جنیدی و آرش لاهیجی؛ پیش از بهرام واحدی بازداشت شده اند و حدود یکماه است که در بازداشت به سر می برند.