ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تنگه هرمز
نخستین خاکریز جنگی خواهد شد؟
 
 
 
 

 

درحالیکه تمام محافل سیاسی داخل کشور نگران آغاز تدارک عملی قطعنامه چهارم تحریم علیه ایران و مهم ترین تصمیم، یعنی تحریم نفت ایران هستند، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد:

هر نوع اقدام ایران برای بستن تنگه هرمز به ضرر اقتصاد ایران، که اقتصادی ضعیف است و تقریبا وابسته کامل به درآمد نفت می باشد تمام خواهد شد.

40 درصد نفت جهان از تنگه هرمز عبور می کند و ناوگان های نظامی امریکا در خلیج فارس خود را متعهد به دفاع از این تنگه و باز نگهداشتن آن برای عبور نفت می دانند.