ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سایت تابناک، بدنبال سرمقاله کیهان نوشت

اوراق و اسناد قراردادهای

سری نظامی به کجا منتقل شده؟

 
 
 
 

یک هفته پس از سرمقاله روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری که اگر تمام ادعاهای مطرح شده در آن واقعیت داشته باشد، ماجرای پالیزدار پشت جبهه ای نظامی و حکومتی دارد که در قد و قواره فاطمه آجرلو و همطرازهای آنها نیست، سایت "تابناک" نیز در تائید سرمقاله کیهان مطالبی را منتشر کرد.

تابناک که نظرات و اطلاعات گروهی از فرماندهان سپاه – از جمله فرماندهان دوران جنگ با عراق- را بازتاب می دهد، روز گذشته که اسناد برخی قراردادهای سری نظامی از سازمان های مربوطه خارج شده است. یک سازمان که اسناد نظامی را در اختیار داشتهآنها را در اختیار پالیزدار قرار داده است.

سایت تابناک اضافه میکند که تاکنون بیش از 20 هزار برگ اوراق اصل و کپی توسط همراهان پالیزدار از سازمان بازرسی کل کشور خارج شده است.

شریعتمداری در سرمقاله خود اشاره به ربوده شدن نه تنها اسناد نظامی، بلکه اسناد "نیروگاه ها" کرده بود.