ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

با تصویب هیات دولت

شرکت مخابرات رفت به بورس

امور امنیتی مخابرات دولتی ماند

 
 
 
 

هیات دولت احمدی نژاد تصویب کرد که شركت مخابرات ایران در بورس تهران به بخش خصوصی واگذار شود. ارزش مخابرات ایران در بورس ‌٣٣هزار میلیارد ریال (بیش از سه و نیم میلیارد دلار) تعیین شد.

وظایف حاكمیتی شركت مخابرات ایران كه قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست، به ‌٢شركت ارتباطات زیرساخت و فناوری اطلاعات محول خواهد شد.

(این دو بخش امور امنیتی و کنترل، سانسور، فیلترینگ و شنود را برعهده دارند.)