ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

صیغه امنیتی

راه حلی که مقامات، برای

ماجرای دانشگاه زنجان یافته اند

 
 
 
 

از زنجان به پیک نت اطلاع داده اند که مقامات دانشگاهی و امنیتی این استان که رسیدگی به پرونده ماجرای "اتاق کار معاون دانشجوئی دانشگاه زنجان" را برعهده دارند، درتلاش کسب رضایت دختر دانشجوی این ماجرا برای قبول صیغه معاونت دانشجوئی دانشگاه زنجان اند. این دانشجوی دختر به گفته خود، تحت فشار معاونت دانشجوئی دانشگاه زنجان برای تسلیم شدن به خواست جنسی وی به اتاق او رفته بود، اما از قبل برخی دوستان دانشجوی خویش را درجریان قرار داده و آنها طبق قرار قبلی سرزده وارد اتاق معاونت شدند و از صحنه حضور دختر دانشجو در اتاق فیلمبرداری کردند. دراین صحنه دختر دانشجو حجاب ندارد و گریبان پیراهن معاونت دانشجوئی نیز باز است. این فیلم روی شبکه یوتوب قرار گرفت.

تحصن بزرگ دانشجویان دانشگاه زنجان در اعتراض به این خواست وعمل معاونت دانشجوئی دانشگاه سرانجام به برکناری وی و بازداشت همزمان دختر و معاون دانشجوئی انجامید.

آن اطلاعی که دراختیار پیک نت قرار گرفته و در بالا خواندید، ادامه این بازداشت و باصطلاح تحقیق است. قرار است دختر دانشجو اعلام کند از مدتی پیش صیغه معاون دانشجوئی دانشگاه بوده است تا بدین وسیله پرونده بسته شود.