ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

خبرگزاری چین: برای پس از حمله

320 هزار قبر

درمرزهای ایران کنده می شود!

 
 
 
 

خبرگزاری "شی هوا" چین به نقل از بخش انگلیسی سیمای جمهوری اسلامی گزارش داد که سردار پاسدار میر فیصل باقرزاده ریاست بنیاد دفاع مقدس و همچنین رئیس کمیته جستجوی سربازان گمشده در طول جنگ عراق  و از فرماندهان ارشد سپاه طی سخنان گفت: ایران در حال آماده کردن 320 هزار گور برای سربازان متجاوزدر مرزهای خود است.  ما خواستار آن نیستیم که خانواده های سربازان دشمن آنچه را که پس از جنگ ویتنام تجربه کرده اند دوباره ببینند. اقدامات پیشگیرانه باعث خواهد شد سربازان کشته شده در کمترین زمان و با احترام به خاک سپرده شوند.

او این اقدامات را بخشی از تعهدات ایران به کنوانسیون ژنو و ملحقات آن دانست که بین ایران و صلیب سرخ بین الملل بامضا رسیده است.