ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ادعا سفیر معزول

نزدیک بود احمدی نژاد را

با اشعه x خفه کنند، اما نشد!

 
 
 
 

روز گذشته خبرگزاری خودی بوده و خودی تر شده "ایرنا" آخرین فیلی امنیتی را که احمدی نژاد هوا کرده به سراسر جهان مخابره کرد. بموجب این خبر امنیتی، نه تنها درعراق قرار بوده احمدی نژاد را بدزدند و به امریکا ببرند، بلکه در جریان سفر به ایتالیا هم نزدیک بوده ایشان را بکشند!

آقائی بنام ابوالفضل "زهره(یا ظهره) وند"، یعنی سفیر احضار شده جمهوری اسلامی از رم به خبرنگار ایرنا، در باره سفر خارجی و جهانی احمدی نژاد به ایتالیا که قرار بود سه روزه باشد اما 16 ساعته تمام شد گفته: یک روز قبل از سفر برای کنترل شرایط دستگاه X-RAY نصب شده در محلی که آقای احمدی نژاد قرار بود اقامت داشته باشد، به محل رفتم و در بررسی ها مشاهده شد که شدت یا میزان اشعه دستگاه مورد نظر که در داخل ساختمان قرار داشت، بیشتر از حد معمول است.

ظهره(یا زهره) وند با اشاره به اینکه میزان اشعه دستگاههای X-RAY در ایتالیا 300 است، افزود: کمی بعد میزان اشعه دستگاه مذکور به بیش از 550 رسید و به مرور افزایش یافت و به 800 رسید . ابتدا به خرابی دستگاه مشکوک شدیم و به فرض اینکه دستگاه خراب است، دستگاه دیگری به محل آوردیم اما معلوم شد که مشکل از دستگاه نیست و ظاهرا اشعه از جایی کنترل می شد.  طبق گفته افراد متخصص در زمینه اشعه X-RAY درصورتی که میزان اشعه از 1500 تجاوز کند، احتمال خطر جدی برای افراد حاضر در معرض آن وجود دارد وقتی رئیس جمهور وارد محل شد، میزان اشعه دستگاه بیشتر شد و به بالای 1000 رسید بطوریکه آثار ناشی از شدت اشعه در محیط داخل ساختمان کاملا احساس می شد.