ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ترانه دور دوم رئیس جمهوری احمدی نژاد
دلم می خواد شهید بشم من
فلج نشم، کشته نشم من
 
 
 
 

 

آقای احمدی نژاد خیلی دلش می خواهد یک تروری بشه، اما نه مثل ترور حجاریان و یا ترور سرلشکر صیاد شیرازی، بلکه هم ترور بشه هم نشه. یعنی، نه کشته بشه نه معلول، اما مراسم شکرگزاری ملی ممکن بشه!

از شوخی گذشته، "کوهیار" در سایت "خبرنامه" تفسیری درباره همین ماجرا نوشته که ویرایش شده اش را ما منتشر می کنیم و اصلش را میتوانید در "خبرنامه" بخوانید.

 

اولین پیش بینی در مورد سخنرانی ها و شهیدنمائی ها جبران آن بی توجهی و توهینی است که در سفرهای اخیر، آقای احمدی نژاد با آن روبرو بوده است. از جمله حجم برخوردهای تحقیرآمیز در سفر ایتالیا که چون از حد گذشت نزدیک بود سفیر در آستانه برکناری قرار گیرد و وی نیز برای دفاع از خود از فداکاری تیم محافظت ستایش کرد که جلوی بسیاری از تخم مرغ های گندیده ای را که به سوی احمدی نژاد پرتاب می شد گرفتند!

می گویند به اینگونه سخنان احمدی نژاد باید نگاه روانکاوانه کرد. ولی نکته ای در سخنرانی اخیر ایشان درباره ملاقات با فرمانده ارشد نظامی آمریکا وجود دارد که حکایت از روان پریشی هم می تواند داشته باشد، گرچه زبان دیپلماتیک او برای دوست یابی در امریکا هم هست. او می گوید: فرمانده نظامی امریکا مرا «تشویق» کرد و «بر پشتم» زد و گفت: مواظب مردم عراق باشید. ملت عراق را مواظبت کنید.

یکراست سراغ اصل مطلب می روم و استنباط مشخص خود از این جمله را بیان می کنم .این جمله کاملا با ادعاهای ضد آمریکایی ایشان در تضاد است و بیان آن در جمع رسانه های عمومی یک معنا می تواند داشته باشد. پیام روشن و مشخص به دوستان آمریکایی.

به ادعاهای امثال آقای سازگارا می اندیشم که  می گوید آمریکا و غرب در روی کار آمدن احمدی نژاد دست داشتند و مسیر حوادث را به گونه ای طراحی نمودند که وی به قدرت برسد.

احمدی نژاد می داند که در انتخابات ریاست جمهوری آینده شانسی نخواهد داشت و باز هم به حمایت غیر مستقیم نیازمند است. یعنی همان که آقای سازگارا هم به آن اشاره کرده و ادعا می کند. به همین دلیل این ماجراهای ترور، ربوده شدن و عکس یادگاری با ژنرال یا ژنرال های امریکائی چنین حمایتی را طلب نمی کند؟ ایشان در داخل می خواهد "شهید زنده" شود و در کاخ ریاست جمهوری بماند و برای امریکائی ها "شاهد ". البته نه از این نوع " شب است و شراب و شاهد و شیرینی"