ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تا نفت هست، چه نیاز به حمایت کشاورز؟
روزی4 هزار تن برنج
با حمایت دولت وارد میشود
 
 
 
 

 

دبیر کل واردات گمرک اعلام کرد (لابد در ادامه نوآوری هائی که رهبر خواهان آن شده!) روزانه ۴ هزار تن برنج وارد کشور مى شود. این رقم برخی روزها به 6 هزار تن می رسد. قیمت برنج وارداتى از ۱۲۰۰ تا ۲ هزار تومان است که در ۴ تا ۵ ماهه اخیر ۲ تا ۳ برابر افزایش یافته است.
تمام واردات فعلى برنج توسط بخش خصوصى انجام مى شود. با توجه به اینکه کشاورز برنج تولیدی خود را بین ۲ تا ۳ هزار تومان می فروشند هیچ  نیازى به حمایت از تولیدکننده در حال حاضر نیست، بلکه اکنون زمان حمایت از مصرف کننده است.

دبیرکل واردات گمرگ در ادامه ادعا کرد:

مردم به اندازه نیاز روزانه یا هفتگى خود برنج بخرند، زیرا قیمت فعلى برنج کاذب است و با افزایش عرضه از طریق واردات، قیمت ها شکسته خواهد شد. از سوى دیگر با کاهش تدریجى قیمت برنج در بازارهاى داخل کشور، کسانى که برنج احتکار کرده اند براى جلوگیرى از ضرر، مجبور خواهند شد برنج خود را در بازار توزیع کنند. این تحولات در کنار توزیع ۳۰ هزار تن برنج از طریق دولت در روزهاى اخیر به طور قطع باعث آرامش (؟) بازار برنج در داخل کشور خواهد شد.