جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پیام واقعی
انتخاب ژنرال سلیمان
به ریاست جمهوری لبنان
 
 
 
 

 

ژنرال میشل سلیمان، که در کنفرانس قطر بعنوان رئیس جمهور لبنان پیشنهاد شده بود، سرانجام روز گذشته در پارلمان لبنان و با 118 رای از 127 نماينده حاضر بعنوان رئیس جمهور لبنان انتخاب شد.

هر تعبیر و تفسیری که درباره این انتخاب خبرگزاری های دولتی در ایران منتشر کنند و حاوی این نکته نباشد که برای اولین بار رئیس جمهور یک کشور عربی را شماری کشور عرب تعیین کردند، کم اعتبار و حتی بی اعتبار است. حوادث آینده لبنان نشان خواهد داد که میشل سلیمان در صورت قرار گرفتن در تنگنای سیاسی و نظامی دست یاری به سوی اعرابی دراز خواهد کرد که او را بعنوان رئیس جمهور به کاخ ریاست جمهوری لبنان فرستادند. این طلب یاری می تواند به دخالت ارتش واحد کشورهای عرب منطقه در لبنان بیانجامد و سرآغازی باشد برای تشکیل یک ارتش واکنش سریع از جانب کشورهای عرب خاورمیانه. ارتشی که با حمایت امریکا و حتی اسرائیل می تواند نقش آفرین رویدادهای آینده خاورمیانه و ایران شود. اهمیت انتخاب میشل سلیمان اینست، نه اینکه وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم هنگام انتخاب او در پارلمان و در کنار عمرو موسی دبیرکل اتحادیه‌ی عرب، خاویر سولانا رییس سیاست خارجی اتحادیه‌ اروپا و وزرای امور خارجه سوریه، عربستان، قطر، سوریه و فرانسه در پارلمان این کشور حضور داشته است. اتفاقا حضور این شخصیت ها در جریان انتخاب میشل سلیمان حامل همان پیامی است که دربالا به آن اشاره شد.