ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مصاحبه لاریجانی پس از تثبیت ریاست مجلس
از مختصر آبروی باقی مانده
برای حل مشکلات کشور استفاده می کنیم
 
 
 
 

 

مجلس هشتم دیروز، برق آسا هیات رئیس جدید را انتخاب و در واقع هیات رئیسه موقت را دائمی کرد و کلک اعتبارنامه ها را هم کند و کارش را شروع کرد. علی لاریجانی در پایان این جلسه و پس از سخنرانی که برای نمایندگان ایراد کرد، در جمع خبرنگاران مسئله مهم اعتبار نامه ها را کوچک جلوه داده و گفت:

ما هم اکنون مشغول تدوین یک امور مهمه‌ای برای مجلس هستیم من جمله راهبرد مجلس هشتم و هم چنین راهکارهایی برای نظارت دقیق‌تر بر کارهای کشور با متدولوژی جدید و هم چنین پیدا کردن مکانیزمی برای حل اختلاف بین قوه مقننه و سایر قوا.

در همین روزهایی که هیات رئیسه موقت بر سر کار بود ما جلسات مستمری را با برخی از وزرا و برخی از مسوولانی که در مجلس فعال بودند داشتیم، درباره نیازهایی که مربوط به خشکسالی و هم چنین سرمازدگی بود و دولت پیش از این در این زمینه اظهارنظرهایی کرده بود، بررسی کارشناسی این موارد آغاز شد. اگر مختصر آبرویی هم وجود دارد ما قصد داریم برای حل مسائل از آن استفاده کنیم. لذا با سرعت زیاد اعتبارنامه نمایندگان را دیروز و امروز تقریبا به پایان رساندیم که وقت این مجلس صرف این امور شکلی کمتر بشود.

منتظر هستیم تا وزیر کشور قوی از سوی دولت معرفی شود و هم چنین برای وزارت اقتصاد و دارایی؛ تا هر چه زودتر این دستگاه‌ها بتوانند کار دراز مدت خودشان را انجام دهند.