ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
8 خطر بزرگ، ج.اسلامی
و ایران را تهدید می کند

در راس خطرات از خارج حمله امریکا به ایران و جنگ دو طرفه قرار دارد و در راس خطرات داخلی ایجاد سلطنت اسلامی، دشوار شدن روز افزون بازگرداندن نظامی ها به پادگان ها و همچنین شورش ویرانگر مردم ناراضی و رویاروئی های فرقه ای. 

 
 
 
 

 

نشریه "عصرنو" ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مقاله مشروحی پیرامون خطراتی که ایران و جمهوری اسلامی را تهدید می کند منتشر کرده است. دراین مقاله مشروح، فهرستی از خطرات بر شمرده شده و سپس با دسته بندی آنها، شرحی نیز داده شده است. آن خطراتی که دسته بندی شده و از آن مقاله مشروح استخراج کرده ایم به این شرح است:

 

1- ضربه آمریکا به ایران و تهاجمی که هدف از آن بهتر کردن جایگاه جمهوریخواهان در انتخابات این کشور است.

2- از بین رفتن نهادهای اداری و زیرساختی و کنترلی کشور توسط دولتی که بی ترس از فروپاشی بنیانها، منافع فعال مایشاء بودن را برای اقارب خود هدف گرفته است؛

3- تدارک تدریجی برای خالی کردن نظام از رقابت سیاسی دموکراتیک، حذف جناحهای درونی و ایجاد سلطنت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی؛

4- بی اعتنایی نظام به بالا گرفتن موج تخریب اقتصاد که به تورم و فقر می انجامد و ممکن است به شورشهای بنیانکن ختم شود؛

5- افزایش پتانسیل درگیری های مذهبی و انتقال رویارویی های فرقه ای کشورهای مجاور به ایران در اثر بی تدبیریها؛

6- گسترش فساد اداری و اجتماعی و اخلاقی که شاخص های آنها روز به روز در قالب رشوه خواریها، اعتیاد، فروپاشی خانواده ها، توسعه فرهنگ ریا و چاپلوسی و مانند آنها افزایش مییابد و اعتماد و سرمایه اجتماعی را تحلیل میبرد.

7- عقب ماندن زمانی در برنامه توسعه ظرفیت های هسته ای و از دست رفتن فرصت استفاده از آن در عرصه دیپلماسی,

8- وارد کردن بی وقفه نهادهای نظامی به عرصه سیاست و اقتصاد و منتفی بودن توانایی برگرداندن آنها به پادگانها و در نتیجه پدیدارشدن طلایه انحلال جمهوری اسلامی در یک رژیم نظامی منکر حق برای مردم؛

این سیاهه را می توان بسیار بیش از این ادامه داد: ایدز، بیکاری، پایان دوران وفور نفتی، ظهور همسایگان ناهمسو، فرار مغزها، تروریسم، آسیب های هویت ملی و...

اما بهتر است به جای طولانی کردن این فهرست به کوتاه کردن آن اقدام کنیم و برای کوتاه کردنش بهتر است این خطرها را دسته بندی کنیم. شاید پس از آن پیداکردن پاسخ این پرسش که بزرگترین مخاطره میهن ما کدام است آسانتر شود.


1-احتمال درگیری نظامی بین ایران و ایالات متحده و اسرائیل وجود دارد که خطری بزرگ و ناشی از اراده کنونی دولت ایالات متحده برای اعمال نظر و اراده اش بر جمهوری اسلامی و وارد کردن آن به مرحله گفتگو از موضع فرودست و تحت فشار است.

رابطه ایران و ایالات متحده باید با اراده بالاترین نهاد سیاسی کشور به عنوان یک موضوع امنیت ملی و البته بدون توجه به هرگونه بهره برداری سیاسی- جناحی حل و فصل شود. به نظر می رسد فعلاًعامل اراده فردی می تواند این خطر را با اتکا بر وحدت ملی کاهش و یا بر مبنای منافع جناحی افزایش دهد.

2- از بین رفتن نهادها و بنیانهای اداری و زیرساختی و کنترلی کشور نیز که این ایام توسط آقای احمدی نژاد با هماهنگی مراکز قدرت به صورت آشکار و پنهان صورت می گیرد یک خطر عمده فروپاشنده است. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ادغام شوراهای مهم اقتصادی در هسته کوچک و درونی دولت، دست اندازی بدون مجوز قانونی به منابع مهم خزانه و بی اعتنایی در پاسخگویی، تبدیل دولت برنامه ریز به دولت مقسم و دولت توسعه گرا به دولت مشوق مصرف، تصمیم گیریهای خلق الساعه و قانون نویسی ها و تعیین نرخ های خودسرانه و فسادآور، به عنوان مشخصه هایی بارز از دولتی که با اراده معطوف بر اهداف غیراقتصادی در حوزه اقتصاد عمل می کند، قابل ذکر هستند.