ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سخنان غافلگیر کننده فرمانده کل سپاه در باره
تبعیض، غم معیشت  واعتراض
به نابرابری در بدنه سپاه پاسداران
 
 
 
 

 

سرلشکر عزیز جعفری، فرمانده کل سپاه، بموجب گزارشی که خبرگزاری خودی "فارس" مخابره کرده است، برای نخستین بار اشاره به مسائلی در رابطه با بدنه سپاه پاسداران کرده که در طول 20 سال گذشته هرگز در باره آن فرماندهی سخن نگفته بود.

صرفنظر از اینکه باحتمال قریب به یقین طرح  این مسائل و دلسوزی ها مطرح شده توسط فرمانده سپاه می تواند ناشی از نزدیک بودن خطر حمله به ایران و نیاز به حمایت بدنه سپاه از فرماندهان آن باشد، آنچه طرح شده گوشه ای از واقعیات در بدنه سپاه بعنوان بخشی از جامعه بحران زده ایران است. یعنی ناممکن است که جامعه ای غرق بحران اقتصادی و فرهنگی و سیاسی باشد، اما بدنه چند صد هزار نفره نیروهای نظامی اش که آنها را مسئول حفظ انقلاب 57 هم معرفی و تبلیغ می کنند، از این بحران در امان باشد.

آن اشارات کوتاهی که فرمانده سپاه درباره بدنه سپاه می کند دارای چنین اهمیتی است. عزیر جعفری در همایش سراسری پیشگیری از وقوع جرم، نرم و با احتیاط اعتراف کرد:

««متاسفانه احساس تبعیض و بی‌ عدالتی در سطوح مختلف نیروهای مسلح به چشم می‌خورد و گاهی رسمیت هم یافته است. بخشی از القاب نظامی اجتناب ناپذیر است اما چون سیستم ما همان نظام طراحی شده قبل از انقلاب و برای رژیم و اهداف دیگری بوده، بخشی از این تبعیض‌ها محصول آن سیستم است. به نظر می‌رسد سپاه بعد از جنگ بر اساس آئین‌نامه‌های نیروی انسانی و اداری ایرادهایی دارد و به شکل‌ مبنایی تغییر نکرده است. نمی‌توانیم شعار عدالت بدهیم اما از فاصله حقوقی زیاد و امتیازات مختلف برای رده‌های بالا سخن نگفت. باید تجدید‌نظر اساسی در تبعیض‌ها داشت.
باید شان و منزلت اجتماعی پاسداران و نیروهای مسلح کشورمان در نزد مردم در بالاترین سطح باشد و در کنار آن دغدغه معیشت کارکنان را هم رفع کرد.

تکرار که موجب خستگی نیروهای مسلح می شود و همچنین احساس بیکار بودن تخلفات کارکنان نیروهای مسلح را بدنبال آورده است.»