ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

چند خبر و گزارش کوتاه دریافتی از ایران
وحشت از پخش34 ساعت
نوار جنسی سردار زارعی!
جنجال بزرگ در قوه قضائیه بر سر مصاحبه تلویزیونی فرمانده کل نیروهای انتظامی و دفاع او از سردار زارعی این احتمال را قوت بخشیده که نوارهای ضبط شده از مناسبات جنسی او با دختران و زنان روی
 سی دی در جامعه پخش شود!

 
 
 
 
 

 

نامه کوتاه زیر، با تاکید بر اینکه، این فشرده ای از گزارشی است که بعدا ارسال خواهیم کرد، به پیک نت رسیده است.

- بعد از مصاحبه تلویزیونی فرمانده کل نیروی انتظامی جنجال بزرگی در قوه قضائیه برپا شده است. این مصاحبه که در آن همه اتهامات مربوط به فساد مالی و جنسی و انحرافات اخلاقی سردار زارعی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و مجری طرح امنیت عمومی (ماجرای یورش به اوباش و طرح حجاب و...) گفته شده است ( احتمالا موثق می باشد) تکذیب شد، دست پخت قاضی مرتضوی بود و به توصیه او ترتیب یافت. چند تن از قضاتی که روی پرونده زارعی کار می کنند تهدید کرده اند که 34 ساعت نوار ویدئوئی را که از فساد جنسی سردار زارعی وجود دارد تکثیر کرده و دراختیار مقامات بالای نظام و فرماندهان ارشد سپاه خواهند گذاشت. آیت الله شاهرودی بشدت با این کار مخالفت کرده و گفته است در صورت تکثیر این نوارها، معلوم نیست آنها فقط در دست مقامات باقی بماند. این خطر هست که در آینده در سطح وسیع در جامعه پخش شود و به اعتبار نیروی نظامی و طرح های امنیت عمومی لطمه جبران ناپذیر بخورد. درعین حال شاهرودی درعین حال بشدت از مصاحبه فرمانده کل نیروهای انتظامی انتقاد کرده و آن را تقابل با قوه قضائی اعلام کرده است.

- تصمیم دولت برای کاهش تعرفه  واردات لاستیک ضربه سختی بود به شیخ محمد یزدی عضو شورای نگهبان و رئیس جدید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، تا نتیجه حمایت بی دریغش از علی لاریجانی را در عمل ببیند! این تصمیم که کمر تولید داخلی لاستیک را زیر فشار واردات لاستیک خارجی خواهد شکست، عملا تصمیمی بود در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری که احمدی نژاد تمام نیروی خود را برای پیروز شدن در آن بسیج کرده و به کار گرفته است. چند کارخانه تولید لاستیک از زیر مجموعه های بنیاد نبوت اند که که شیخ محمد یزدی در راس آن قرار دارد. در همین بنیاد هاشمی رفسنجانی نیز سهامدار و عضو هیات مدیره است و تصمیم اخیر دولت به نوعی علیه او نیز بود. این که تولید لاستیک می خوابد و بر خیل بیکاران باز هم افزوده خواهد شد، در جنگ قدرت از اهمیت زیادی برخوردار نیست!

در محافل گفته می شود که بزودی تعرفه واردات اتومبیل را هم به زیر 80 درصد خواهند رساند! که باید دید این تصمیم را با چه انگیزه سیاسی خواهند گرفت.

- بر سر تصمیمات جدید اقتصادی در کابینه جنجال است. نه فقط جنجال بلکه تهدیدهای خطرناک همدیگر. تقریبا همه شان میدانند که نه فقط در دولت، بلکه در حاکمیت سنگ روی سنگ بند نیست و هر تصمیمی موقت و عمدتا جنجالی و برای عبور از این ستون به آن ستون است. هیچ طرح و برنامه دراز مدتی در مجموع حاکمیت وجود ندارد. گنجشک روزی شده اند. از هر چیز شیرتوشیر تر وضع اقتصادی است و جالب است که دولت میداند حریف این وضع نیست و نمی تواند اوضاع اقتصادی را سروسامان بدهد و منتقدان هم ایستاده اند کنار تا احمدی نژاد با سر بیاید زمین. می گویند باید صبر کرد تا این حادثه اتفاق بیفتد و یکبار برای همیشه تکلیف این ماجرای کفن پوشیدن و راه افتادن جلوی سفارتخانه ها و علیه این و آن مقام حکومتی و در حاشیه نماز جمعه ها مردم را علیه این و آن تحریک کردن خاتمه یابد.