ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اسامی 59 کاندیداهای مورد حمایت

اصلاح طلبان که مجلس هشتم رفتند

 
 
 
 

 

در تهران، از میان لیست نمایندگانی که به مجلس هشتم راه یافته اند، نام های زیر بعنوان کاندیداهای مورد حمایت تشکل های اصلاح طلب که نمایندگی آنها قطعی شده اعلام شد. اگر این لیست دقیق باشد، فراکسیون اصلاحات تا اینجا به حدود 60 تن رسیده است، زیرا گفته می شود نفر 60 ام نیز به این لیست اضافه خواهد شد.

 

1- حسین هاشمیان ، رفسنجان
2- قدرت الله علیخانی ، قزوین
3- محمدرضا تابش، اردکان
4- جمشیدانصاری ، زنجان
5- دکترپزشکیان ، تبریز
6- مهندس نریمان ، بابل
7- محمدرضا خباز ، کاشمر
8- یوسف نژاد ، ساری
9- پورفاطمی ، دشتستان
10- داریوش قنبری ، ایلام
11- امیرطاهرخانی ، تاکستان
12- انوشیروان محسنی ، نوشهر
13- علی اکبر اولیا ، یزد
14- حسین هاشمی ، میانه
15- ریحانی ، اهر
16- محمدعلی کریمی ، کرمان
17- ده مرده ، زابل
18- دهقانی ، ایرانشهر
19- مقیمی ، خمین
20- سنایی، نهاوند
21- اقبال محمدی ، مریوان
22- بهمن مرادنیا ، بیجار
23-حسین امیرخانی ، زرند
24- رضازاده ، شهربابک
25- نصیرپور ، سراب
26- اکبرنژاد ، تبریز
27- موید صدر ، خوی
28- فاضل موسوی ، خدابنده
29- موسوی ، اردبیل
30- تامینی ، رشت
31- صادق ، آستانه
32- هادی شوشتری ، قوچان
33- فرهنمد ، بافق
34- شریف حسینی، اهواز
35- عبداله کعبی ، آبادان
36- عزتی ، دهلران
37- کرمی ، سنندج
38- احمدرضا دستغیب، شیراز
39- داودمحمودجانی ، آباده
40- امینی ، کرمانشاه
41- شبانپور ، مرودشت
42- شهریاری ، بجنورد
43- ذوالقدر ، بندرعباس
44- علیرضا محجوب - تهران
45- فروزش ، زاهدان
46- پشنگ ، خاش
47- کدخداپور ، دشتی
48- کواکبیان ، سمنان
49- سجادیان،خواف و رشتخوار
50- افشاری ، داراب
51- ناصرآبادی ، کازرون
52- سعداله ناصری، زنجان
53- دلاور ، درگز
54- لاهوتی، لنگرود
55- میرزایی ، فومن
56- خالقی ، خلخال
57- اسدی، مشکین شهر
58- ترابی ، شهرکرد
59- رضایی ، جهرم