ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تحقق فرمان رهبر، زیر شعار مرگ بر امریکا
5 بانک بزرگ ایران
می رود به بخش خصوصی
 
 
 
 

 

طبق دستور دو سال پیش رهبر جمهوری اسلامی - "پاسخ به استفسار" - تمام سهام 5 بانک صادرات، ملت، تجارت، رفاه و پست بانک باید به بخش خصوصی واگذار شود. جلساتی با شرکت نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی، بورس و بانک‌ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده و تاکنون واگذاری سهام بانک‌های صادرات، ملت و تجارت انجام شده است.  قرار است تا 29 خرداد بانک ملت و تا 17 تیر بانک صادرات نیز در بورس گذاشته شده و سهام آنها فروخته شود.

خصوصی کردن بانک ها از طرح های مهم بانک جهانی است که در ایران با تغییر اصل 44 قانون اساسی که توسط رهبر صورت گرفت این طرح و دستور بانک جهانی زیر شعار مرگ بر امریکا در حال تحقق است. هنوز معلوم نیست سهام دو بانک خصوصی  شده را چه کسانی خریده اند و سهام دیگر بانک ها به چه کسانی تعلق خواهد گرفت. تردید نیست که این کس و کسان مردم عادی که برای امرار معاش هشتشان گرو نهشان است نیستند و از ما بهتران خودی و سوپر اصولگرا باید باشند. البته ژنرال ها ارجحیت دارند!