ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

تکذیب و اعتراف سفارت جمهوری اسلامی در رم
رهبر جمهوری اسلامی
10 سال است خبرنگار ندیده!

 
 
 
 

 

سفارت جمهوری اسلامی در ایتالیا با صدور یک اطلاعیه مطبوعاتی، خواست ابروی یک خبر را درست کند، زد چشم صاحب خبر را کور کرد!

یک روزنامه ایتالیائی بنام "اونیتا" در شماره 4 ماه می خود مطلبی را بعنوان مصاحبه با رهبر جمهوری اسلامی پخش کرد. مطلب چه بود و آن روزنامه چرا چنین ادعائی را کرد آنقدر اهمیت ندارد که اعتراف سفارت جمهوری اسلامی در ایتالیا در باره اینکه رهبر اساسا مصاحبه با جائی و کسی نمی کند اهمیت دارد.

البته سفیر و سفارت نوشتند که رهبر در 10 سال گذشته مصاحبه نکرده است يعنی در واقع ایشان از بدو رسیدن به رهبری با جائی و کسی مصاحبه نکرده و فقط یکطرفه سخنرانی می کند. شیوه ای که در هیچ کشور جهان رایج نیست. یعنی فردی صاحب اختیار مطلقه و دارای قدرت مطلقه باشد اما با هیچ نشریه داخلی و خارجی مصاحبه نکند.

برای حفظ بیطرفی و پاسخ به کنجکاوی خوانندگانی که می خواهند بدانند در آن مصاحبه تکذیب شده چه مضمونی از رهبر نقل شده، اینجا را بخوانید!