جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  لبنان در دهانه آتشفشان
حمله دفاعی حزب الله لبنان
پیش از حمله نظامی به آن
 
 
 
 

 

لبنان تا دهانه آتشفشان یک جنگ خانگی پیش رفته است و روز گذشته، پس از چند هشدار سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان بخش غربی بیرون پایتخت لبنان به اشغال افراد مسلح وابسته به حزب الله درآمد.

اگر این اشغال تثبیت شده و به جنگی خانگی هم ختم نشود، آنوقت می‌توان گفت که مدل تقسیم فلسطین به دو بخش، در لبنان نیز اجرا شد، همچنان که مقتدا صدر می کوشد همین مدل را در جنوب عراق اجرا کند.

فرمان دولت لبنان برای بستن تلویزیون المنار و دیگر امکانات رسانه ای حزب الله لبنان سر آغاز ماجرای تازه در جنوب لبنان اعلام شده است، اما این همه واقعیت نیست. تحولاتی در منطقه درجریان است که بموجب آن دست های جمهوری اسلامی را می خواهد از اطراف اسرائیل کوتاه کرده و زمینه انزوا و حمله به ایران را فراهم سازد و بستن المنار آغاز اعلام خلع سلاح حزب الله لبنان نیز بود، زیرا پیش از آن مسئول امنیتی فرودگاه بیروت برکنار شد. او که یکی از افسران ارشد ارتش لبنان بود، باتهام ارتباط و همکاری با حزب الله لبنان برکنار شد. این همکاری نیز کانال ارتباط نظامی حزب الله لبنان با تهران می توانسته باشد.

تلاش برای صلح میان اسرائیل و سوریه حتی به قیمت بازگرداندن بلندی های جولان به سوریه و مقابله نظامی دولت عراق با سپاه مهدی در عراق، همزمان با افزایش نیروهای نظامی ناتو در افغانستان و اخباری که در روزهای از قول محافل سیاسی- نظامی امریکا منتشر شده همگی در ارتباط با هم اند و هدف اصلی "ایران"!

حزب الله لبنان ظاهرا پیشدستی کرده و با تصرف بخش جنوبی پایتخت این کشور، از موضع قدرت نظامی وارد صحنه شده است اما باید دید این اقدام بموقع بوده یا شتابزده و در صورت ضربه نظامی فلج کننده به ایران تکلیف این تحرکات نظامی حماس و حزب الله و مقتدا صدر در عراق چه خواهد شد.