جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سخنگویان دولت بوش به سئوالات خبرنگاران پاسخ ندادند
بررسی مقابله با ایران
در جلسه سری کاخ سفید امریکا
 
 
 
 

 

مقامات وزارت دفاع و مشاوران جورج بوش برای یک جلسه مهم به کاخ سفید فراخوانده شده و تشکیل جلسه داده اند. این جلسه نیمه دوم هفته گذشته تشکیل شده و هنوز از پایان، موضوع جلسه و دلیل این فراخوان و مسائل مطرح شده در آن اطلاعاتی به خارج از کاخ سفید راه نیافته است.

"جف مورل" سخنگوی پنتاگون درباره این جلسه به خبرنگاران گفت: "مقامات دولتی اغلب جلساتی در ارتباط با ایران تشکیل می دهند اما در باره این جلسه مجاز به گفتن جزئیات نیست."

"مک کورماک" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در باره این جلسه به خبرنگاران گفت: " درباره این جلسه باید از مقامات وزارت دفاع سوال کنید. اما آمریکا تصمیم دارد "تاثیر مرگبار دولت ایران در عراق را از بین ببرد". ما مدارک قاطعی دال بر کمک ایران به شبه نظامیان در عراق  دراختیار داریم."