جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 63سال از پیروزی ارتش سرخ بر فاشیسم گذشت
متینگ بزرگ حزب کمونیست روسیه در مسکو

 
 
 
 

 

بمناسبت 63 مین سال پیروزی  ارتش سرخ بر فاشیسم در جنگ دوم جهانی، به دعوت و ابتکار حزب کمونیست فدراتیو روسیه میتینگ عظیمی با حضور بیش از 50 هزار نفر روز گذشته در مسکو برپا شد. اعضای حزب کمونیست، سازمان جوانان این حزب "کمسومول ها" و افسران، سربازان و نیروهای پارتیزانی جمهوری های اتحاد شوروی سابق و میهمان های خارجی  و اهالی شهر و اطراف مسکو در این متینگ شرکت کردند. متینگ در میدان "مایاکفسکی" و خیابان های اطراف آن برگزار شد. زوگانف رهبر حزب کمونیست فدراتیو روسیه و ژنرال هوایی ارتش اتحاد شوروی "یوگنی ایوانویچ" سخنرانان متینگ روز گذشته میدان مایاکفسکی بودند. در یک رژه نظامی- دولتی نیز که در میدان سرخ برگزار شد ارتش روسیه ادوات جنگی، از جمله موشک های بالستیک خود را به نمایش گذاشت. از این متینگ رئیس جمهور جدید روسیه "مدویدف" سان دید. همزمان با این رویدادها، پوتین رئیس جمهور سابقه روسیه همانگونه که از قبل تدارک دیده شده از سوی پارلمان با رای اکثریت به نخست وزیری انتخاب شد. دراین رای گیری فراکسیون پارلمانی حزب کمونیست، پس از سخنرانی افشاگرانه و مستند روگانف رئیس فراکسیون و دبیرکل حزب کمونیست روسیه علیه 8 سال ویرانگری دوران پوتین به نخست وزیر پوتین رای نداد.