ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مصاحبه "آقا مرتضی" نماینده منتخب حزب پادگانی
در یک چشم بندی مداحی
مصباح یزدی چسبید به خمینی
 
 
 
 

 

آقا مرتضی آقاتهرانی، از مداحان تهران است که با 200- 300 هزار رای حزب پادگانی از تهران از مجلس هشتم سر در آورده است. یعنی با کمی بالا و پائین، با همان آرائی که بالاخره اسدالله بادامچیان عضو رهبری موتلفه اسلامی، پس از چند شکست در انتخابات مجلس ششم و هفتم از مجلس هشتم سر در آورده است. آنها شده اند نماینده تهران 12 میلیونی!

مداح و مداحی از قدیم الایام در ایران شغلی شبیه شیادی و حرافی و فریب دادن مردم بوده است. هرکس در این شناخت تاریخی مردم از مداحان شک دارد، مصاحبه اخیر آقا مرتضی را بخواند که با خبرگزاری خودی "فارس" انجام داده است. او که برعکس روی خر مراد سوار شده تا او را به مجلس برساند، دراین مصاحبه و در دفاع از "مراد" خود، یعنی مصباح یزدی که حزب پادگانی از ابتکارات اوست افاضه فرموده اند:

حضرت امام، مقام معظم رهبری، شهید مطهری و آیت الله مصباح در قلب مردم جا دارند. روزی مطهری ها را ترور می کنند و روز دیگر آقای مصباح یزدی را ترور شخصیت می کنند.
امام، اسلام امریکایی و اسلام ناب محمدی ( البته، آیت الله خمینی منظورش از اسلام امریکائی درست همان اسلامی بود که مصباح یزدی از آن دفاع می کند و سخنی از اسلام ناب محمدی هم نبرده بود و آقا مرتضی از خودش در آورده است. آن سالها صحبت از اسلام مستضعفان و اسلام امریکائی بود- پیک نت) را مطرح می‌کردند و می‌خواستند این‌ دو را از هم جدا کنند تا اشتباه نشود.