ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  گزارش وزیر کشور
درکمال صحت و سلامت
مردم انتخابات را به قدرت باختند
 
 
 
 

 

1- انتخابات در کمال صحت و سلامت برگزار شده و هیچگونه دخل و تصرفی در میزان مشارکت مردم و نتایج آن صورت نگرفته است.

2-  تعداد کل واجدین رای 49431265 نفر بوده . تعداد کل شرکت کنندگان در انتخابات نیز 22832000 (روزنامه اطلاعات روز یکشنبه 26 اسفند 86 به نقل از وزیر کشور)

3- تعداد واجدین شرایط در انتخابات تهران 9985390 میباشد (اطلاعات مرکز آمار ایران از سرشماری سال 85)

4- در تهران تعداد 1009562 نفر از واجدین شرایط در انتخاب شرکت نموده اند (روزنامه ایران سه شنبه 28 اسفند 86)

5- نزدیکی انتخابات با عید نوروز و افزایش سن رای دهندگان در کاهش میزان مشارکت اثر گذار بوده است .

6- تمام کسانی که پای صندوقهای رای رفته اند با کمال میل و رغبت و آزادی کامل، اعمال رای نموده اند و هیچگاه از روی ترس ، الزام پنهان یا آشکار ، تهدید یا از روی اکراه و بدون میل باطنی در انتخابات شرکت نکرده اند .

7- هیچگونه سوء استفاده از کسانی که در ادارت ، پادگانها ، بیمارستانها ، زندانها و یارانه بگیرها که به دستور مقامات میتوانند رای دهند نشده است.

8- رقابتهای بومی و همبستگیهای قومیتی هیچگونه تاثیری در به پای صندوقهای رای آوردن مردم در شهرستانها و روستاهای دورافتاده نداشته است .