ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه احمدی نژاد با خبرگزاری "کیودو"
مناسبات جهانی را
به رسمیت نمی شناسیم!
با استفاده از فرصت هائی که داریم، مناسبات جدیدی را درجهان ایجاد می کنیم!

 
 
 
 

 

احمدی نژاد با خبرگزاری کیودو ژاپن مصاحبه کرده است. او دراین مصاحبه خیلی خیلی دیپلماتیک(!)، تز سه جهانی ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور 11 میلیونی جمهوری اسلامی را پذیرفته و حساب ژاپن را از امریکا جدا کرد.

احمدی نژاد به سبک بچگانه خودش هندوانه زیر بغل ژاپن گذاشته تا بلکه این کشور از هم پیمان استراتژیک خود "امریکا" در ماجرای اتمی ایران جدا شود! او دراین مصاحبه می گوید:

دولت ژاپن دولتی مستقل است و دلیلی ندارد تحت فشارهای آمریکا عمل کند . ملت ژاپن ملت بزرگی است و دولت این کشور باید کاری کند که فشار به آن وارد نشود! ایران مناسبات تنظیم شده از سوی قدرت های بزرگ بعد از جنگ جهانی را به رسمیت نمی شناسد.

برخی دولت ها که عامل همه جنگ ها هستند مدعی صلح طلبی شده اند که دروغی بزرگ است و ملت های بزرگ زیر بار دروغ نمی روند .

به قدرت های زورگو نصیحت می کنیم به دشمنی با ملت ها ادامه ندهند زیرا در غیر این صورت با استفاده از فرصت های فراوانی که در اختیار داریم مناسبات مستقل و جدیدی را در جهان ایجاد می کنیم .

خیال می کنند اگر در شورای امنیت بنشینند و تصمیم بگیرند، اجرا می شود. امروز هیچ ملتی از جمله ملت ژاپن سیاستمداران قدرت های زورگو مانند رئیس جمهور آمریکا را دوست ندارند و حتی ملت آمریکا هم رئیس جمهور آمریکا را دوست ندارند.

ایران برای اصلاح شرایط امروز جهانی راه حل های مناسب دارد . امروز ایران قدرتی بزرگ در کنار سایر ملت ها است، جمهوری اسلامی ایران برای اصلاح شرایط امروز جهانی راه حل های مناسب و مبتنی بر کرامت انسان ها و ملت ها دارد .

ما برای مسایل جهانی، امنیت و اقتصاد جهانی، تبعیض، اشغالگری، کشتار ملت ها و نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای غرب حرف هائی برای گفتگو داریم.

امیدواریم اروپایی ها شرایط جدید را درک کنند؛ باید بدانند آنها به ایران نیاز دارند، ما هیچ نیازی به آنها نداریم.

گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی با قاطعیت مهر باطل بر ادعاهای مطرح شده علیه برنامه صلح امیز هسته ای ایران زد.

قطعنامه های صادر شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل غیر قانونی و فاقد هر نوع ارزش حقوقی است.

ادبیات تحریم متعلق به 30 سال قبل است و امروز دیگر اثری ندارد، جمهوری اسلامی ایران سال گذشته که در تحریم بود رشد بالای اقتصادی را حفظ کرد و امسال نیز این رشد را خواهد داشت.

 
 

BITARAF:COM

 بی طرف، کام - اخبار مهم ایران و جهان

>>> وبمسترها<<<

اخبار "بیطرف" در سایت شما