ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تکلیف 85 صندلی روشن میشود
شانس دوم انتخاباتی
هم برای حکومت، هم برای مردم
 
 
 
 

 

زمان برگزاری دور دوم انتخابات مجلس هشتم روز ششم اردیبهشت اعلام شد. تجربه نشان داده است که مردم نسبت به مرحله دوم انتخابات بی تفاوتی پیشه می کنند و به همین دلیل و با در نظرگرفتن بی اقبالی که از مرحله اول انتخابات مجلس هشتم شد، این امر محتمل است که کسانی با چند ده هزار رای از شهرهای بزرگ بروند به مجلس و بشوند نماینده چند میلیون ساکن یک شهر! در مرحله دوم حد نصاب در نظر گرفته نمی شود و هر کس که از رقیبش بیشتر رای آورد می رود به مجلس. اگر سمت گیری مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم چنین شود، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی مجلسی تشکیل خواهد شد با حداقل مشروعیت و بویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران با کمترین رای مردم. این درحالی است که در این مرحله باید تکلیف 85 صندلی خالی مانده مجلس روشن شود.

تقلب و رای سازی در شهرهائی مانند تهران، تبریز، شیراز، اصفهان و حتی خرمشهر( به اعتراف امام جمعه این شهر) بیش از مرحله اول مردم را دلسرد کرده و به این نتیجه رسانده که این مجلس را خودشان پرده کرده و خواهند کرد، بنابراین ضرورتی به دادن زحمت به خود نیست!

سایت ها و خبرگزاری هائی نظیر خبرگزاری "فارس" که سخنگوی غیر رسمی دولت است، با حالتی دوگانه با این امر روبرو شده اند. هم خوشحال اند که مردم شرکت نکنند و بویژه اصلاح طلبان هم کنار بکشند و میدان خالی بماند و هم نگرانند که انتخاباتی که برگزار شده و می شود، بیش از آن باعث رسوائی شود که تا کنون شده است. درعین حال این سایت ها و خبرگزاری ها یک نگرانی دیگر هم دارند و آن اینکه قول و قرارهائی در سطح بالای حکومتی گذاشته شده باشد که در این مرحله آراء اصلاح طلبان را مصادره نکنند و هر شمار از آنها که توانستند 85 صندلی را پر کننده، به مجلس بروند.

شاید این نگرانی چندان هم بیهوده نباشد، زیرا از روز گذشته تکاپوهای انتخاباتی در جبهه اصلاحات آغاز شده و چند چهره شناخته شده مانند سهیلا جلودارزاده، هدایت آقائی عضو ستاد اصلاح طلبان و حتی علی محمد حاضری چهره متفکر جبهه اصلاحات هر نوع کناره گیری از مرحله دوم انتخابات و استعفای کاندیداها را تکذیب کردند.

قرار است تبلیغات انتخاباتی از پنجشنبه 29 فروردین آغاز شود و بمدت یک هفته ادامه یابد. ميزان صحت ارزیابی های بالا در همان اولین روز آغاز تبلیغات انتخاباتی مشخص خواهد شد.

انتخابات قرار است در 52 حوزه – از جمله تهران- که میزان شرکت مردم در انتخابات آن در مرحله اول کمتر از هر شهر دیگر کشور بوده و بیشترین صندلی ها در این حوزه خالی مانده برگزار شود.